"doczekać się" - angielskie tłumaczenie

PL

"doczekać się" po angielsku

volume_up
doczekać się {czas. zwr. dk}

PL doczekać się
volume_up
{czasownik zwrotny}

doczekać się
doczekać się (też: odczekać, czekać, zaczekać, odczekiwać)
volume_up
to wait {czas.}
Nie możemy doczekać się decyzji, których podjęcie się przeciąga, podczas gdy tysiące ludzi co dzień pukają do naszych bram, bez odzewu, do którego mają prawo.
We cannot continue to wait for decisions that are dragging on whilst thousands of people are knocking at our gates daily, without raising the response to which they have a right.
Nieustępliwość Maroka sprawia, że mieszkańcy Sahary Zachodniej, którzy od 20 lat czekają na referendum w sprawie niepodległości, nadal nie mogą doczekać się sprawiedliwości.
Morocco's intransigence continues to deny justice to the people of Western Sahara, who have been waiting for a referendum on independence for the past 20 years.
doczekać się (też: czekać na, czekać)
Nie możemy doczekać się decyzji, których podjęcie się przeciąga, podczas gdy tysiące ludzi co dzień pukają do naszych bram, bez odzewu, do którego mają prawo.
We cannot continue to wait for decisions that are dragging on whilst thousands of people are knocking at our gates daily, without raising the response to which they have a right.

Synonimy (polski) dla "doczekać się":

doczekać się

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "doczekać się"

doczekać czasownik
się zaimek

Przykłady użycia - "doczekać się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishLudność w potrzasku między obydwiema armiami może nie doczekać się zakończenia walk.
The people who are trapped between the two armies may not live to see the end of hostilities.
PolishJednakże niektóre z nich mogą nie być na tyle trwałe, aby doczekać się swoich rezultatów.
However, some might not be able to survive long enough to see the results of these measures.
PolishNie mogę doczekać się współpracy z nią.
It is a great delight, though, to be here with Cecilia and I look forward very much to working with her.
PolishWielu z was nie może się doczekać tabletów nowej generacji.
And many of you are excited about the next generation tablet computers to come out in the market.
PolishWielu z was nie może się doczekać tabletów nowej generacji. ~~~ Zamiast czekać, sam zrobiłem taki z kartki papieru.
So, rather than waiting for that, I actually made my own, just using a piece of paper.
PolishNie mogłem się doczekać podzielenia się z wami tym cytatem.
Because that's part of where we've got to get to.
PolishDla większości więźniów był największą radością i światłem, nie mogli się doczekać spotkania z nim.
And most of the prisoners said that he was their greatest joy and their sunshine, and they looked forward to him.
PolishJeżeli w nadchodzących tygodniach nie zareagujemy odpowiedzialnie i właściwie, możemy doczekać się rozłamu.
If we do not react responsibly and correctly in the weeks to come, we could see a split starting to form.
PolishJest wiele kobiet, które nie mogą doczekać się sprawiedliwości.
That's a lot of women who don't get justice.
PolishNie możemy się doczekać powitania Chorwacji, skoro tylko - o czym już wspomniano - spełnione zostaną wszystkie kryteria.
We very much look forward to welcoming Croatia - as has been said - as soon as it has met all the criteria.
PolishChciałbym doczekać się rezolucji, która nie będzie potrzebna, ponieważ dialog, którego się domagamy, stanie się faktem.
I would like to see a resolution which is not needed because the dialogue that we are asking for is a reality.
PolishNie mogę doczekać się ścisłej i konstruktywnej współpracy z Parlamentem Europejskim w tym sześciomiesięcznym okresie.
I look forward to close and constructive cooperation with the European Parliament throughout the six-month period.
PolishNie mogę się doczekać naszej wspólnej pracy i współuczestniczenia z nim w debatach plenarnych na forum Rady Europejskiej.
I look forward to working in tandem with him and to joining him here in the plenary debates on the European Council.
PolishJednak reformy tej nie możemy się doczekać.
PolishNie może się doczekać, kiedy cię zobaczy.
PolishŻyczę Chorwacji wszystkiego najlepszego i nie mogę się doczekać powitania jej tutaj jako 28. państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
I wish Croatia all the best and look forward to greeting it here as the 28th Member State of the European Union.
PolishW 1960 r. brytyjski i włoski Somaliland nie mógł doczekać się spełnienia swojego marzenia o niepodległości.
author. - Mr President, in 1960, British and Italian Somaliland looked forward to their dream of independence.
PolishNie mogę doczekać się dyskusji.
PolishPokrzywdzeni nie mogą się tego doczekać.
PolishGdy to się dzieje, przecież nie myślicie sobie: „O nie, film się zaraz zacznie”, tylko myślicie: „Świetnie, nie mogę się doczekać.
And when that happens, are you sitting there going, "No, the movie's about to start," or are you going, "That's fantastic.