"docierać" - angielskie tłumaczenie

PL

"docierać" po angielsku

PL

docierać [docieram|docierałbym] {czasownik niedokonany}

volume_up
1. ogólne
volume_up
to break in {czas.} (break sth in)
2. "znaleźć się w określonym miejscu"
Teraz docieramy do sedna niezgody między liberałami a konserwatystami.
And now we get to the crux of the disagreement between liberals and conservatives.
Nie tylko przez to. ~~~ Docieramy do odbiorcy, nie tylko przez intelekt, lecz i serce.
And not only that, it can get to the viewer through not only the intellect, but through the heart.
Tu właśnie docieracie, gdy dzwonicie pod wasz lokalny numer 311.
It's generally where you will get if you call 311 in your city.
W ten sposób powinniśmy aktywnie docierać do obywateli w przyszłości.
With those we shall be actively reaching out to citizens in the future.
Wreszcie Rzecznik musi stale docierać do obywateli z informacją o świadczonych przez niego usługach.
Finally, the Ombudsman must continue to reach out to citizens so that they can become aware of his services.
Ci, którzy docierają do wybrzeży Tajlandii, są często traktowani w nieludzki sposób.
Those who reach the coast of Thailand are often treated in an inhumane manner.
3. "utrzeć do końca"
docierać (też: dotrzeć)
4. "utrzeć dodatkowo"
6. Technika: "silnik, samochód"
docierać (też: dotrzeć)
7. "osiągnąć", przenośny
Teraz docieramy do sedna niezgody między liberałami a konserwatystami.
And now we get to the crux of the disagreement between liberals and conservatives.
Nie tylko przez to. ~~~ Docieramy do odbiorcy, nie tylko przez intelekt, lecz i serce.
And not only that, it can get to the viewer through not only the intellect, but through the heart.
Tu właśnie docieracie, gdy dzwonicie pod wasz lokalny numer 311.
It's generally where you will get if you call 311 in your city.
W ten sposób powinniśmy aktywnie docierać do obywateli w przyszłości.
With those we shall be actively reaching out to citizens in the future.
Wreszcie Rzecznik musi stale docierać do obywateli z informacją o świadczonych przez niego usługach.
Finally, the Ombudsman must continue to reach out to citizens so that they can become aware of his services.
Ci, którzy docierają do wybrzeży Tajlandii, są często traktowani w nieludzki sposób.
Those who reach the coast of Thailand are often treated in an inhumane manner.

Przykłady użycia - "docierać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW ten sposób powinniśmy aktywnie docierać do obywateli w przyszłości.
With those we shall be actively reaching out to citizens in the future.
PolishMięso to zupełnie inna historia, gdyż oczywiście zwierzęta mogły samodzielnie docierać do miasta.
Meat is a very different story because, of course, animals could walk into the city.
PolishWięc zaczęło do mnie docierać, że może to biologia ciągnie nas w stronę tych, a nie innych ludzi.
So, it began to occur to me that maybe your biology pulls you towards some people rather than another.
PolishPodstawowe informacje muszą docierać do nas we właściwym czasie, wtedy będziemy mogli podejmować słuszne decyzje.
We need to have basic information in good time and then we can take a proper decision.
PolishMusi ona docierać do tych, dla których została przeznaczona i którzy najbardziej jej potrzebują - do ludności cywilnej.
Aid must be given to those who have been allocated it and who need it most - civilians.
PolishŚwiatło musi docierać do całej powierzchni guza za pośrednictwem atestowanego, mikrosoczewkowego włókna optycznego.
Light must be delivered to the entire surface of the tumour using an approved microlens fibre-optic.
PolishWówczas kilka innych rzeczy zaczęło do mnie docierać.
And then a few other things started to dawn on me.
PolishOlbrzymie ilości danych będą docierać na brzeg, wszystkie dostępne dla każdego, kto będzie chciał ich użyć.
There will be massive amounts of data flowing ashore, all available to anyone who has any interest in using it.
PolishŚwiatło musi docierać do całej powierzchni guza za pośrednictwem dopuszczonego do stosowania, mikrosoczewkowego włókna optycznego.
Light must be delivered to the entire surface of the tumour using an approved microlens fibre-optic.
PolishW ostatnich miesiącach rzeczywistość ta zaczęła powoli docierać między innymi do prezydenta Obamy, rządu Wielkiej Brytanii oraz armii Niemiec.
In recent months, this reality has begun to dawn on - among others - President Obama, the British Government and the German military.
PolishLubię je też robić, zdobywać, doceniać i docierać do wnętrza.
Again, like I said, my life has been about being fascinated by objects and the stories that they tell, and also making them for myself, obtaining them, appreciating them and diving into them.
PolishTrzeba jednak szczerze przyznać, że będą jeszcze do nas docierać złe wiadomości gospodarcze, szczególnie na temat wzrastającego bezrobocia.
But of course it is only honest to say that there will still be bad news coming from the real economy for some time, especially as regards increasing unemployment.
PolishUmożliwiłoby to także objęcie tych regionów, mających tak wielki potencjał turystyczny, celami sieci transeuropejskich, które mają docierać do krańców Europy.
This would also allow these regions, which have a high potential for tourism, to be included in the objectives of the trans-European networks, which aim at expanding towards the edges of Europe.
PolishInnymi słowy, powinien on pozwolić na korzystanie z prawa; powinien docierać do wielu ludzi, ponieważ musimy określić liczbę państw, udział procentowy, systemy zbierania podpisów.
In other words, that it should allow that right to be exercised; that it should afford it to many people, because we need to specify how many countries, what percentages, what systems of signatures.