"dobry" - angielskie tłumaczenie

PL

"dobry" po angielsku

volume_up
dobry {przym. m.}

PL dobry
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

1. Meteorologia

dobry (też: ładny, sprzyjający)
volume_up
fair {przym.}
Nie jest to sprawiedliwe, czy bezpieczne i nie jest dobre dla środowiska.
And it's not fair, it's not safe and it's not sustainable.
Następnie idą niezłe projekty, dobre projekty i bardzo dobre projekty.
Then there's fair projects, good projects and very good projects.
Dobry system podatkowy opiera się na rzetelnej i szerokiej bazie podatkowej i rozsądnym poziomie opodatkowania.
A good tax system relies on a fair and broad tax base and reasonable levels of taxation.

2. inne

dobry (też: dobre, dobra)
volume_up
good {przym.}
„Projekt dobry dla osób niewidomych i niedowidzących będzie dobry dla wszystkich”.
"A good design for the blind and partially sighted is a good design for everybody."
Drugi dokument mówi, że zawsze jest dobry powód lub dobry czas, aby się uczyć.
The second document says that there is always a good reason or a good time to learn.
Jest to dobry pakiet, liczebnie dobry, zawierający siedem regulacji.
It is a good package, numerically good, with seven regulations.
To nie jest dobry pomysł, żeby Prezydium opracowywało nowe pomysły i projekty.
It is not the right approach to have the Bureau developing various new ideas and new projects.
Nie sądzę, aby to był dobry moment na ostateczne podsumowanie w sprawie wydania kodeksu.
I do not think the time is right to make the final judgement on the delivery of the code.
This is the right step in the right direction.
dobry (też: piękny, ładny, świetny, dobitny)
volume_up
fine {przym.}
Albo reklama z New York Times: "Dobry zegarek mówi o twoim miejscu w społeczeństwie.
Or this ad that I read in the New York Times: "Wearing a fine watch speaks loudly of your rank in society.
Piękne słowa i deklaracje dobrych intencji to w związku z tym za mało.
Fine words and declarations of good intentions are therefore not enough.
(GA) Tak czy owak, jest to dobre sprawozdanie i z przyjemnością je poprę.
(GA) Be that as it may, this is a fine report and I am very happy to support it.
volume_up
nice {przym.}
Jeśli jednak odpowiednio zbliżę się i spojrzę prosto w kamerę laptopa, zobaczycie dobry, ostry obraz oczu.
But if I come up really close and stare directly at the camera on this laptop then you'll see these nice crisp eyes.
Takie rozwiązanie może wydawać się dobrym pomysłem, lecz jest niewykonalne.
This may sound like a nice idea, but is impracticable.
Here's another nice example.
dobry (też: oddany)
volume_up
dutiful {przym.} (husband, wife)
dobry (też: miły, łagodny, serdeczny)
dobry (też: miły, łagodny, serdeczny)

3. "pamięć"

dobry (też: chłonny)
volume_up
retentive {przym.}

Przykłady użycia - "dobry" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNiemniej jednak, z tym jednym zastrzeżeniem, sądzę, że tekst jest bardzo dobry.
However, aside from this reservation, I think that this text is excellent.
PolishJeśli poszukujesz łatwego sposobu migracji do nadzoru IP, pozwól sobie na dobry start.
When you’re looking to migrate to IP surveillance, give yourself a head start.
PolishDyrektywa o powrotach do dobry początek wspólnej europejskiej polityki imigracyjnej.
This Returns Directive is a successful start to a common European immigration policy.
PolishSkosztujcież, a obaczcie, jako jest dobry Pan: błogosławiony człowiek, który w nim ufa.
Oh fear Jehovah, ye his saints; For there is no want to them that fear him.
PolishTo nie był dobry przykład poważnego traktowania się nawzajem przez instytucje.
It was a bad example of the institutions taking each other seriously.
PolishW rozdziale tym za dobry wynik końcowy uznano całkowitą lub częściową odpowiedź na leczenie.
Successful outcome in this section is defined as complete or partial response.
PolishChcemy, by Europa była doceniana za swą elastyczność; to byłby naprawdę dobry sygnał.
We want Europe to be recognised for its flexibility; that would indeed be a positive sign.
PolishCzy byłby pan tak dobry i zwrócił na to uwagę naszego sprawozdawcy?
Could I beg your indulgence perhaps to draw it to the attention of our rapporteur?
PolishTo z pewnością jedna z dziedzin, w których Parlament może dać dobry przykład.
That is clearly one area where Parliament could lead by example.
PolishNajważniejszym jest to, że dobry design obniża cenę produktu.
The most important being that it is the best way to make an inexpensive product.
PolishMusi to być dobry sposób na przetrwanie, bo ta opieńka ma już 2400 lat.
This is a Brain Coral living in Tobago that's around 2,000 years old.
PolishMuszą oni powiedzieć, że Europa zrobiła dobry wybór i należycie zrealizowała swoje zamierzenia.
They have to say that Europe has chosen well and implemented properly.
PolishDobry człowiek litościwym jest, i pożycza, a rzeczy swe miarkuje rozsądkiem.
Well is it with the man that dealeth graciously and lendeth; He shall maintain his cause in judgment.
PolishJest to dobry standard dla nas przy czynieniu postępów w zakresie zatrudnienia i relacji społecznych.
This is a sound standard for us in moving forward on employment and social relations.
PolishDobry przykład stanowi Zatoka Biskajska, Kattegat i Skagerrak.
Positive examples are the Bay of Biscay, the Kattegat and the Skagerrak.
PolishWierzę, że z tej perspektywy szczyt G20 stanowi dobry krok.
I firmly believe that from this perspective the G20 summit represents a positive step.
PolishTo naprawdę dobry moment na powrót do tego pomysłu, o którym mówimy od dziesięcioleci.
This really is the time to revive this Europe of the railways that has been spoken about for decades.
PolishTo nie jest dobry sposób prowadzenia polityki i starania się o to, by Serbia poszła naprzód.
This is not the way to conduct politics and take Serbia forward.
PolishW rozdziale tym za dobry wynik końcowy uznano całkowitą lub częściową odpowiedź na leczenie.
Clinical Experience Succesful outcome in this section is defined as complete or partial response.
Polishale jeśli jest dobry, wciągamy się, poddajemy. ~~~ Kino, telewizja, iPody, komputery, komórki.
And he came on, he was presenting the video iPod, and what was on the enormous iPod behind him?