"dobiegać" - angielskie tłumaczenie

PL

"dobiegać" po angielsku

volume_up
dobiegać {czas. ndk}

PL dobiegać
volume_up
[dobiegam|dobiegałbym] {czasownik niedokonany}

Ten sam komunikat musi jednak dobiegać ze strony greckiego politycznego establishmentu.
However, the same message needs to come from the Greek political establishment.
Kryzys był do przewidzenia, ponieważ wskazywały na niego wieści dobiegające z USA.
This was a crisis foretold, as indicated by the news coming from the USA.
W dobiegającej już końca kadencji Parlament odnotował na swoim koncie wiele ważnych dokonań.
The parliamentary term that is coming to an end can pride itself on its remarkable record.
Trwający dwadzieścia lat eksperyment polegający na dominacji USA dobiega kresu i zostanie zastąpiony koncepcją wielobiegunową, która może również doprowadzić do konfliktu.
The two decades of the experiment of US domination are coming to an end, to be replaced with a multipolar concept that may also lead to conflict.
Ponieważ mój czas na wypowiedź dobiega końca, muszę również wspomnieć o tych aspektach, nad którymi ubolewa większość mojej grupy.
As I reach the end of my speaking time, I must also mention those areas that the majority of my group find regrettable.
Procedura udzielania absolutorium za rok 2008 dobiega końca.
The 2008 discharge procedure is now reaching its end.
Procedura udzielania absolutorium za 2009 rok dobiega końca.
The 2009 discharge procedure is now reaching its end.
Ponieważ - jak się zdaje - mój dodatkowy czas dobiega końca, w uwagach końcowych odniosę się do kwestii nierównowagi makroekonomicznej.
As I seem to be running on injury time, I will continue on macro-economic imbalances in my concluding remarks.

Przykłady użycia - "dobiegać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishRównież epoka poszukiwania drogi naprzód wydaje się dobiegać w Europie końca.
An era spent on seeking the way forward appears to be ending in Europe, too.