"do góry" - angielskie tłumaczenie

PL

"do góry" po angielsku

EN
volume_up
do góry {przysł.}

PL do góry
volume_up
{przymiotnik}

do góry (też: w górę)
volume_up
upbound {przym.}

Synonimy (polski) dla "do góry":

do góry

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "do góry"

do rzeczownik
English
do przyimek
do
góry rzeczownik
English
góra rzeczownik

Przykłady użycia - "do góry" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrzytrzymać strzykawkę do góry i nacisnąć tłok tak, aby wewnątrz nie było powietrza.
Hold the syringe upright and push the plunger until no air is left in the syringe.
PolishOdwrócić fiolkę do góry dnem, delikatnie nabrać roztwór ponownie do strzykawki.
Turn the vial upside down, gently draw the solution back into the syringe.
PolishTrzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę.
Then hold the pipette in an upright position, and twist and pull off the cap.
PolishObrócić fiolkę do góry dnem i powoli pobrać roztwór z powrotem do strzykawki.
Turn the vial upside down, gently draw the solution back into the syringe.
PolishTrzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę.
Then hold the pipette in an upright position, and twist and pull off cap.
PolishObrócić fiolkę do góry dnem i powoli pobrać roztwór z powrotem do ampułko- strzykawki.
Turn the vial upside down, gently draw the solution back into the syringe.
PolishOdwrócić fiolkę do góry nogami i nabrać roztwór z powrotem do strzykawki.
Turn the vial upside down, gently draw the solution back into the syringe.
PolishObrócić fiolkę dnem do góry i delikatnie nabrać roztwór do strzykawki.
Turn the vial upside down and gently draw the solution back into the syringe.
PolishKryzys gospodarczy całkowicie wywrócił rynek pracy w Unii Europejskiej do góry nogami.
The economic crisis has turned the European Union labour market completely upside down.
PolishOdwrócić fiolkę do góry dnem i pobrać rozpuszczony roztwór do strzykawki.
Invert the vial and withdraw the reconstituted solution into the syringe.
PolishObrócić butelkę dnem do góry i delikatnie nabrać odpowiednią ilość leku VIRAMUNE.
Turn the bottle upside down and gently withdraw the required amount of VIRAMUNE oral suspension.
PolishPrzekręcić cały zestaw (butelkę i dozownik) butelką do góry (patrz rys.
Turn the entire unit (bottle and dispenser) upside down (see figure 3).
PolishPrzekręcić butelkę dnem do góry, trzymając koniec strzykawki w dozowniku.
Turn the bottle upside down while holding the oral syringe in place.
PolishPrzytrzymując jednocześnie fiolkę i strzykawkę, należy odwrócić fiolkę do góry dnem.
Holding both the vial and the syringe, turn the vial upside down.
PolishTo zaś wasza będzie granica północna; od morza wielkiego wymierzycie sobie do góry Hor.
And this shall be your north border: from the great sea ye shall mark out for you mount Hor;
Polish"Zagubione Miasto" to niesamowite wapienne formacje i baseny odwrócone do góry nogami.
And Lost City was characterized by these incredible limestone formations and upside down pools.
PolishPostawić fiolkę i pozwolić bąbelkom znajdującym się w roztworze unieść się do góry.
Stand the vial upright and let any bubbles present in the solution rise to the top of the solution.
PolishObrócić fiolkę wraz ze strzykawką dnem do góry i nabrać właściwą dawkę insuliny do strzykawki.
Turn the vial and syringe upside down and draw the correct insulin dose into the syringe.
PolishObrócić fiolkę do góry dnem i pobrać z fiolki całą objętość zawiesiny do strzykawki.
Invert the vial completely and slowly withdraw the entire contents of the suspension from the vial.
PolishJeśli pęcherzyki są obecne, należy popukać w korpus strzykawki, aż przesuną się do góry.
If bubbles are present, tap the syringe barrel until the bubbles rise to the top of the syringe.