"delikatność" - angielskie tłumaczenie

PL

"delikatność" po angielsku

PL

delikatność {żeński}

volume_up
1. ogólne
delikatność
delikatność
delikatność (też: próba, precyzja, cienkość)
delikatność
volume_up
fragility {rzecz.} (complexion)
delikatność
Poruszyła mnie dobroć i delikatność wypisana na jej twarzy.
I was struck immediately by the kindness and the gentleness in her face, and I asked her to tell me her story.
delikatność (też: dokładność, precyzja, subtelność)
delikatność (też: finezja, takt, grzeczność)
2. IT
delikatność
volume_up
daintiness {rzecz.} [Bryt.]

Przykłady użycia - "delikatność" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPoruszyła mnie dobroć i delikatność wypisana na jej twarzy.
I was struck immediately by the kindness and the gentleness in her face, and I asked her to tell me her story.
PolishDziękuję sprawozdawczyni, że nie dopuściła, aby delikatność zagadnienia zakłóciła jej zrównoważone podejście do tematu.
I would like to thank the rapporteur that she did not allow the delicate nature of this issue to cloud her balanced approach to the subject.
PolishTak się jednak nie stało z uwagi na delikatność tematu, w szczególności jeśli chodzi o sposób potraktowania starych umów.
That was not to be, on account of the fact that this is a sensitive subject, particularly when it comes to how to deal with the old agreements.
PolishTeraz należy je zrealizować i całkowicie rozumiem delikatność i trudność sytuacji, w której musi działać rząd grecki.
Now they must be carried out, and I fully understand the delicacy and difficulty of the circumstances under which the Greek Government must proceed.
PolishBiorąc pod uwagę trudności i delikatność sytuacji, jak można było sobie wyobrazić lidera skrajnej prawicy na czele parlamentu?
Given the difficulties and sensitivities of the situation, how can anyone think of having the leader of the extreme right as the Speaker of Parliament?
PolishW naszej grupie również występują różnice zdań, o czym mówił już pan Harbour w kontekście swojej grupy, ale to tylko obrazuje delikatność samego tematu.
There are differences of opinion in our group, too, as Mr Harbour said about his, but this just goes to show the sensitivity of this issue.
PolishŁatwo jest pojąć delikatność i złożoność takich działań, gdyż kwestia ta dotyczy najważniejszych uprawnień państw w odniesieniu do cudzoziemców.
It is easy to understand the sensitivity and complexity that efforts to this end take on, since this issue gets right to the heart of states' powers as regards foreigners.

Synonimy (polski) dla "delikatność":

delikatność