"długość" - angielskie tłumaczenie

PL

"długość" po angielsku

EN

PL długość
volume_up
{żeński}

długość (też: odcinek, fragment, kawałek, czas trwania)
volume_up
length {rzecz.}
Długość leczenia poszczególnych pasożytów została przedstawiona poniżej.
The appropriate length of the treatment period for individual parasites is specified below.
Długość sprawozdania świadczy o ogromnej ilości kwestii wymagających rozpatrzenia.
The length of the report is evidence of the huge number of issues there were to deal with.
Raport Długość ścieżki może również posłużyć do przyjrzenia się wyświetleniom.
You can also use the Path Length report to look at impressions.

Synonimy (polski) dla "długość":

długość

Przykłady użycia - "długość" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWpływ przedawkowania na długość okresu nadwrażliwości na światło nie jest znany.
The effects of an overdose on the duration of photosensitivity are unknown.
PolishNiska jakość powietrza w Brukseli skraca średnią długość życia o siedem miesięcy.
The poor air quality in Brussels shortens life expectancy by seven months.
PolishWkłuć igłę na całą długość w skórę, tak jak to pokazywali lekarz lub pielęgniarka.
Put the needle fully into the skin as shown by your nurse or doctor.
PolishW większości przypadków (61 %) długość ciąży i poród nie odbiegały od normy.
Most (61 %) had a normal outcome with regard to term and normal birth.
PolishCałość, jeśli dodamy wszystko do siebie, ma długość ponad sześciu miliardów nukleotydów.
And the whole thing, if you add it all together, is over six billion nucleotides long.
PolishŚrednia długość życia w Europie ciągle wzrasta, natomiast liczba ludności spada.
The life expectancy in Europe has been steadily increasing, while the population is in decline.
PolishKiedy w końcu się ukształtowało, przeciętna długość życia wynosiła prawdopodobnie 30 lat.
When this statue was carved the average life expectancy was probably 30.
PolishDługość naszego życia wzrasta prawie o rok z każdym mijającym rokiem.
Our life longevity is going up almost a year for every year that passes.
PolishDługość leczenia określana jest w zależności od odpowiedzi pacjenta.
The treatment duration is determined according to the patient's response.
PolishDługość leczenia lekiem FORSTEO nie powinna przekraczać 24 miesięcy.
The total duration of treatment with FORSTEO should not exceed 24 months.
PolishWkłuć igłę na całą długość w skórę, tak jak to pokazywali lekarz lub pielęgniarka. en ol
Put the needle fully into the skin as shown by your nurse or doctor.
PolishWkłuć igłę na całą długość w skórę, tak jak to pokazywali lekarz lub pielęgniarka. ne aż
Put the needle fully into the skin as shown by your nurse or doctor.
Polish3, 3 roku), a średnia długość okresu obserwacji pacjentów wynosiła 2, 0± 0, 6 roku.
years] and patients were observed for a mean of 2.0± 0.6 years.
PolishW Lesoto średnia długość życia w połowie lat 90. wynosiła 60, dziś tylko 41.
In Lesotho, life expectancy in the mid-90s was 60, now only 41.
PolishDawka i długość okresu leczenia zależy od nasilenia objawów i rodzaju zakażenia.
The dose and the duration of the treatment are depending upon the severity and type of your infection.
PolishMam nadzieję, że długość projektu nie przesłoni jego kluczowego przesłania.
I hope the key messages will not be lost because it is so long.
PolishMogę improwizować, zmieniać długość. ~~~ Mogę improwizować, zmieniać długość.
So I don't have to plan it out in advance, but I can improvise, making it longer or shorter as I go.
PolishWięc pokaże wam PKB per capita, populację, długość życia i tyle.
So it'll show you GDP per capita, population, longevity, that's about it.
PolishZdrowie i długość życia są ściśle powiązane z warunkami socjalnymi.
Health and life expectancy are intimately linked to social conditions.
PolishA w Stanach Zjednoczonych, tam u góry, średnia długość życia wydłuża się, a rodziny pozostają takie same.
And the United States up there is getting for longer life, keeping family size.