"czytać" - angielskie tłumaczenie

PL

"czytać" po angielsku

volume_up
czytać {czas. ndk}
EN

PL czytać
volume_up
[czytam|czytałbym] {czasownik niedokonany}

Wiedział, że ludzie potrafiący czytać, czytaliby gdyby książki były dostępne.
He felt that people who could read, would read, if you made literature affordable and available to them.
Ta część genomu, którą potrafimy czytać, jest listą składników.
The part of the genome that we can read is the list of ingredients.
Czytać Schulzego oznacza znać niemieckie realia.
To read Schulze means to become acquainted with the German scale of things.

Synonimy (polski) dla "czytać":

czytać

Przykłady użycia - "czytać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWydało mi się to bardzo ciekawe i po tym wykładzie zacząłem czytać jego książki.
And this seemed very interesting to me. ~~~ And I started reading his books after that lecture.
PolishPrzeczytanie jej zajęło mi cztery lata, skończyłem czytać będąc na urlopie.
I think it took me four years to finally read it, while on sabbatical.
PolishPo pierwsze, dzięki niej możemy czytać informację genetyczną, co jest fantastyczne.
Well first of all, it's because we can read it, which is fantastic.
PolishPotrafił czytać kod binarny prosto z maszyny.
And he saw everything in terms of -- he could read the binary code straight off the machine.
PolishKiedy tylko ktoś ją włącza, natychmiast idę do innego pokoju czytać.
Actually, as soon as someone turns it on, I go into the other room and read.
PolishKiedy otrzymałem to sprawozdanie, je zacząłem czytać z wielkim entuzjazmem.
When I received the report, I began to read it with great enthusiasm.
Polish~~~ (Śmiech) Dzięki Bogu, umiecie czytać!
So, what are the solutions to this? (Laughter) Thank God you can all read!
PolishNasze dzieci bardzo wcześnie uczą się czytać i korzystać z maszyn.
So actually, now the temes are forcing our brains to become more like teme machines.
PolishNie mogę wam o tym opowiadać przestałam czytać takie informacje.
I can't tell you anymore about that one because I stopped reading it at the headline.
PolishStaram się czytać ze zrozumieniem całą literaturę przedmiotu.
I hope I try to go out of my way to try and read and understand all the literature.
PolishAle nie mamy pojęcia gdzie, ponieważ nie wiemy jak czytać wzorzec.
But we don't know where, since we don't know how to read the pattern.
PolishJeden na pięciu piętnastolatków nie potrafi wystarczająco dobrze czytać.
One in five 15-year-olds does not have adequate reading skills.
PolishOkazuje się, że osoby nie potrafiące czytać i pisać są mistrzami delegowania swoich potrzeb.
And it turns out that illiterate people are masters of delegation.
PolishWiedział, że ludzie potrafiący czytać, czytaliby gdyby książki były dostępne.
He felt that people who could read, would read, if you made literature affordable and available to them.
PolishNasi rodzice nie umieją czytać. ~~~ Chcemy ich nauczyć.
Child: Our parents are illiterate and we want to teach them how to read and write.
PolishW trakcie podróży możecie grać w gry, czytać książkę albo spać.
You can play computer games, you can sleep, you can read on the way.
PolishTa część genomu, którą potrafimy czytać, jest listą składników.
The part of the genome that we can read is the list of ingredients.
PolishDziewczynki mogły tylko w kącie ciemnego pokoju czytać Koran.
A girl, if you're lucky, in the corner of a dark room -- lucky to be able to look at the Koran.
PolishPrzez co często musiałem czytać z ruchu warg i tak naprawdę nie słyszałem, co do mnie mówią.
So as a result, I had to rely on lip reading a lot, and I couldn't really hear what people were saying.
PolishUkładając je koło siebie nawet nie trzeba czytać linków by zobaczyć różnicę.
When you put them side-by-side, you don't even have to read the links to see how different these two pages are.