"Czechy" - angielskie tłumaczenie

PL

"Czechy" po angielsku

volume_up
Czechy {niemęskoos.}

PL Czechy
volume_up
{niemęskoosobowy}

1. Geografia

Czechy (też: Republika Czeska)
volume_up
Czech Republic {nazwa wł.}
Czechy składają oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.
The Czech Republic formally applies to join the European Union.
Czechy również zobowiązane są sfinalizować proces ratyfikacji.
The Czech Republic, too, has an obligation to complete the ratification process.
Jest to oburzające żądanie, którego Czechy nie mogą spełnić.
This is an outrageous demand and one that cannot be fulfilled by the Czech Republic.
Czechy
volume_up
Bohemia {nazwa wł.} [starom.]
Cieszę się, że na naszą prośbę zostały również uwzględnione Czechy i Słowenia, choć nie znajdują się bezpośrednio nad Dunajem.
I am pleased that, at our request, Bohemia and Slovenia are also included, even though they are not situated directly on the Danube.
Czechy
volume_up
Czechia {nazwa wł.} [starom.]

2. inne

Czechy
volume_up
Czechia {nazwa wł.} (Czech Republic)

Przykłady użycia - "Czechy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTym razem Czechy były pierwsze w ukierunkowaniu swych działań i osiągnięciu korzyści.
This time the Czechs were the first to be targeted and the first to yield.
PolishDo mniej rozwiniętych gospodarek, takich jak Czechy, muszą być stosowane specjalne warunki.
Special conditions must apply to the less-developed economies, such as the Czech economy.
PolishGdy Czechy rozpoczynały swoją prezydencję, miały opinię nastawionych sceptycznie wobec klimatu.
You started your Presidency with the reputation of being climate-sceptics.
PolishOsobiście żałuję, że Czechy nie mają w ręku odpowiednich narzędzi, aby się z tymi problemami uporać.
I personally regret that the Czechs do not have the proper tools for the job.
Polish. - (Czechy) Dziękuję panie przewodniczący!
on behalf of the GUE/NGL Group. - (CS) Thank you, Mr President.
PolishZ niecierpliwością oczekujemy przedstawienia przez Czechy w przyszłym roku propozycji dotyczącej ściślejszej współpracy europejskiej w tym zakresie.
We look forward to seeing the Czech proposal next year for better European cooperation in this field.
PolishDzisiejszego wieczora nadzieję wzbudzoną ratyfikacją traktatu lizbońskiego przez Czechy przesłania quasi-konspiracyjna atmosfera tego posiedzenia.
Mr President, tonight the hope generated by the Czech ratification of the Lisbon Treaty is being overshadowed by the quasi-conspiratorial atmosphere of this meeting.