"Czarnogóra" - angielskie tłumaczenie

PL

"Czarnogóra" po angielsku

PL Czarnogóra
volume_up
{żeński}

1. Geografia

Czarnogóra
Czarnogóra - Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Republika Czarnogóry (debata)
Montenegro - EC/Montenegro: Stabilisation and Association Agreement (debate)
W szczególności Czarnogóra jest małym krajem o poważnej tradycji europejskiej.
Montenegro, in particular, is a small country with a major European tradition.
Dlatego właśnie UE i Czarnogóra podpisały układ o stabilizacji i stowarzyszeniu.
The EU and Montenegro therefore signed a Stabilisation and Association Agreement.

Przykłady użycia - "Czarnogóra" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishKiedy jednak Czarnogóra zdecydowała się skorzystać z tego prawa, to zaczęto jej to utrudniać.
When it tried to exercise that right, however, obstacles were placed in its way.
PolishDzisiaj Czarnogóra jest niezależnym państwem zmierzającym ku członkostwu w Unii Europejskiej.
Today it is an independent country on the way to membership of the European Union.
PolishCzarnogóra powinna wzmóc swoje wysiłki, jeśli chodzi o wyznawanie wartości europejskich.
It must step up its efforts to put European values into practice.
PolishCzarnogóra ma niewiele, jeśli w ogóle, wewnętrznych problemów etnicznych lub religijnych, w odróżnieniu od swoich większych sąsiadów.
It has few, if any, internal ethnic or religious problems, unlike some of its larger neighbours.
PolishWiększość kwestii spornych pomiędzy Czarnogórą i Serbią, które pojawiły się w wyniku ogłoszenia przez Czarnogórę niepodległości została rozstrzygnięta.
Most issues with Serbia following independence have been settled.
PolishCzarnogóra powinna stworzyć więcej miejsc pracy w sektorze hydroenergetycznym w celach eksportowych, a usługi finansowe także mogą być kolejnym rozwiązaniem.
It needs to create more jobs in hydroelectric power for export, and financial services may well be another solution.
PolishMoże Czarnogóra mogłaby także przemyśleć na nowo niektóre kroki, których podjęcie doprowadziło do uzależnienia się w niektórych obszarach od państw spoza Europy.
Perhaps it can also rethink some of the steps that have led to dependence on countries outside Europe in certain areas.
PolishSerbia i Czarnogóra
PolishCzarnogóra zasługuje na szczere gratulacje za podpisanie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz za przyjęcie w październiku nowych przepisów prawa.
It deserves heartfelt congratulations for its signing of the Stability and Association Agreement and the new laws adopted in October.
PolishOstatnio Czarnogóra przeprowadziła negocjacje oraz ratyfikowała traktaty o ekstradycji zarówno z Serbią, jak i Chorwacją w ramach zwalczania przestępczości zorganizowanej.
It has recently negotiated and ratified extradition treaties with both Serbia and Croatia in the fight against organised crime.
PolishWreszcie, Czarnogóra musi wziąć na siebie bardziej znaczącą rolę, jako konstruktywna siła w całym tym regionie oraz w wysiłkach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii statusu Kosowa.
Lastly, it must take on a more prominent role as a constructive player throughout the region as well as in efforts to resolve the issue of Kosovo's status.
PolishKilka miesięcy temu przyjęta została nowa konstytucja, wyraźna oznaka stopnia, do jakiego Czarnogóra wzmacnia prerogatywy demokratyczne, co wyróżnia ją na tle innych państw na Bałkanach.
Some months ago, the new Constitutional Charter was adopted, a clear sign of the extent to which the country is strengthening the democratic prerogatives which mark it out in the Balkan area.