"co" - angielskie tłumaczenie

PL

"co" po angielsku

volume_up
co {zaim.}
EN
volume_up
co!? {wykrz.}
EN
volume_up
co? {wykrz.}
EN
volume_up
co {wykrz.}
EN
EN

"co-" po polsku

volume_up
Co {rzecz.} [skrót]

PL co
volume_up
{zaimek}

co (też: który, jaki, czym)
volume_up
what {zaim.}
Nie ma w tym nic złego, ale spytałam go “Co jest nie tak z chińskimi dziewczynami?”
It's not that it's bad, but I told him, "What's wrong with a Chinese woman?"
Mam nadzieję, że przynajmniej barbarzyńcy dadzą wam to, na co zasłużyliście!
I hope, at least, that the Barbarians will give you what you deserve!
odwróciła się do mnie i powiedziała: „I wiesz co ci młodzi aktorzy zrobili?
And then she turned to me and said, "And you know what those young actors did?

Synonimy (angielski) dla "Co":

Co

Przykłady użycia - "co" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMy je przestawiamy i zmieniamy, lecz nie tworzymy niczego, co jest nienaturalne.
We reorganize things, we change them around, but we don't make anything unnatural.
PolishAle co z tym dzieciakiem po lewej, lub tym sportowcem, który schodzi z boiska?
But how about the kid on the left, or the athlete that leaves the field of play?
PolishKażda fiolka zawiera fosaprepitant dimegluminy co odpowiada 115 mg fosaprepitantu.
Each vial contains fosaprepitant dimeglumine equivalent to 115 mg fosaprepitant.
PolishOto kontekst, w którym przyglądamy się uważnie temu, co się dzieje na Białorusi.
So it is in this context that we are closely watching developments in Belarus.
PolishNie jest to czysta teoria, co pokazał przykład duńskiej historyjki obrazkowej.
This is not entirely theoretical as the case of the Danish cartoons illustrates.
PolishDo tego zobowiązał się komisarz McCreevy, co z przyjemnością państwu przekazuję.
This is a commitment from Commissioner McCreevy that I am happy to pass on to you.
PolishPodzielam odczucia posła Poula Rasmussena, że póki co nie zrobiliśmy zbyt wiele.
I would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough.
PolishUnia Europejska staje w obronie wszystkiego, co sprzeciwia się totalitaryzmowi.
The European Union stands for everything that is the opposite of totalitarianism.
PolishProwadzi to także do zniszczenia lasów tropikalnych, co ma katastrofalne skutki.
It is also leading to the destruction of rainforests with devastating effects.
PolishW przypadku ostrej zakrzepicy konieczne może być podawanie CEPROTIN co 6 godzin.
In case of acute thrombosis CEPROTIN may be administered to you every 6 hours.
PolishI rzekli do niej: Żadnego nie masz w rodzinie twojej, co by go zwano tem imieniem.
And they said unto her, There is none of thy kindred that is called by this name.
PolishI - co najważniejsze - Powiedziałem Wam, że siarkowodór jest w naszych organizmach.
And here's the really important point. ~~~ I told you hydrogen sulfide is in us.
PolishJak wcześniej usłyszeliśmy, co roku w wyniku palenia tytoniu umiera 650 000 osób.
As we heard earlier, 650 000 people die each year from the effects of smoking.
PolishPreparat podawany jest co trzy tygodnie we wlewie dożylnym trwającym jedną godzinę.
It is given every three weeks by infusion into a vein over a period of one hour.
Polishodpowiedzi pacjenta na leczenie, lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg co tydzień.
Depending on your response, your doctor may increase the dose to 40 mg every week.
PolishBleomycyna to substancja cytostatyczna, co oznacza, że hamuje ona wzrost komórek.
Bleomycin is a cytostatic substance; this means that it stops the growth of cells.
PolishTo dobrze również, że zgadzamy się co do tego, iż art. 5 i 6 należy pozostawić.
It is also good that we are in agreement that Articles 5 and 6 should be retained.
PolishZ tego co wiem, panie Groote, Komisja nie zmieniła swojego zdania w tej kwestii.
To my knowledge, Mr Groote, the Commission has not changed its view on this matter.
PolishNadal nie ma natomiast zgody co do ich celu lub sposobu wykorzystania dochodów.
There is still no consensus on either the objective or the use of the revenue.
PolishMogliście popełnić te same błędy, co poprzednia prezydencja belgijska w 2001 roku.
You could have made the same mistakes as the previous Belgian Presidency in 2001.