"ciekawa" - angielskie tłumaczenie


Wyniki dla "ciekawy". Hasło "ciekawa" nie jest obecnie dostępne w słowniku.
PL

"ciekawa" po angielsku

volume_up
ciekawy {przym. m.}

PL ciekawy
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

Ciekawe czasy i ciekawy skutek uboczny naszego sprawozdania.
Interesting times, and an interesting side-effect to our report.
Długowieczność a trudności to temat ciekawy sam w sobie.
Longevity under adversity is a pretty interesting design principle in its own right.
Być może jest to ciekawy sposób spojrzenia na świat?
And that, wouldn't this be kind of an interesting way to look at the world?
To był fragment "Ciekawego przypadku Benjamina Buttona".
Ed Ulbrich: That was a clip from "The Curious Case of Benjamin Button."
Jesteśmy ciekawi świata, więc poznajemy go i zdobywamy wiedzę, prawda?
We're curious, and we just go out and get knowledge, you know?
Jestem ciekaw, czy czasem nie daje ci spać obawa, że otworzyłeś puszkę Pandory.
And I'm just curious whether you sometimes lie awake in the night worrying that you've opened Pandora's box.
ciekawy (też: dziwny, osobliwy, oryginalny, zacofany)
volume_up
quaint {przym.}
Niektóre z nich są związane z pogodą, prawami człowieka, epidemiami Nowopojawiające się choroby mogą stworzyc H5N1 i ptasiej grypy ktory jest ciekawym zwiastunem zblizajacych sie rzeczy.
. ~~~ And the newly emerging diseases may make H5N1 and bird flu a quaint forerunner of things to come.

Przykłady użycia - "ciekawa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTak więc debata była bardzo ciekawa i jestem wdzięczny za wszystkie wystąpienia.
That being so, this debate has been interesting and I am grateful to all the speakers.
PolishDziękuję panu za dzisiejszą ciekawą debatę.
(ES) Mr President, thank you for this interesting debate that we are having today.
PolishTo była bardzo ciekawa debata.
Member of the Commission. - Madam President, this was a very interesting debate.
PolishCiekawa jestem, czy uda się państwu przeprowadzić przegląd tej dyrektywy.
I am also eager to see when you might be able to carry out this revision of the directive.
PolishSądzę, że pan Skinner złożył bardzo ciekawą propozycję, mówiąc, żeby płacili dyrektorzy.
I think Mr Skinner made a very interesting suggestion when he said 'make the directors pay'.
PolishW tych latach byliśmy całkowicie zależni od czegoś, co było znane pod ciekawą nazwą MAD (szalony).
We were totally dependent during those years on this amazing acronym, which is MAD.
PolishTa aplikacja jest ciekawa. ~~~ Stworzyliśmy ją we współpracy z zespołem Flickra.
Now, I'll show you a fun app that -- we've been working on a collaboration with our friends at Flickr.
Polish(Podziw) Jestem bardzo ciekawa, jakie teorie macie na ten temat.
(Gasps) I'd be very interested in your theories about what that's about.
PolishTe konkretne, ciekawa rzecz, są 644 km na północ stąd, w pobliżu Barrow-in-Furness w Cumbrii.
These ones, interestingly, are 400 miles north of here outside Barrow-in-Furness in Cumbria.
PolishTo ciekawa i ważna dyskusja.
Mr President, this is an interesting and important debate.
PolishOdbyliśmy ciekawą dyskusję w Komisji Transportu i Turystyki.
We had an interesting discussion in the Committee on Transport and Tourism.
PolishJednakże liczę na ciekawą, ożywioną debatę na ten temat.
However, I am looking forward to a very animated, interesting discussion tonight.
Polish. - (SL) Chciałbym podziękować wszystkim państwu za bardzo ciekawą debatę.
President-in-Office. - (SL) I would like to thank you all for a very interesting debate.
PolishJestem bardzo ciekawa, jak przebiegnie proces wdrożenia i bardzo uważnie będę się temu przyglądała.
I am waiting to see what happens during implementation, and will be following this very closely.
PolishA ta jest dość ciekawa: "Każda rzecz ma wersję porno.
And this one's kind of interesting: "If it exists, there is porn of it.
PolishNie było tego wiele -- ciekawa teoria na temat abstrakcji.
And there was a little -- an interesting theory about abstraction.
PolishChciałbym podziękować wszystkim za bardzo ciekawą debatę.
Member of the Commission. - Madam President, I would like to thank everyone for a very interesting debate.
PolishAutorka z Lipska napisała lekką, ciekawą i mądrą książkę.
The Leipzig author has written a light, cunning and shrewd novel.
PolishCena elektrycznego kilometra to ciekawa sprawa.
And the price of electric miles ends up being a very interesting number.
PolishPrzez następne 38 lat ten wypadek był jedyną medycznie ciekawą rzeczą, jaka mi się przytrafiła.
And for the next 38 years, that accident was the only medically interesting thing that ever happened to me.