"ciebie" - angielskie tłumaczenie

PL

"ciebie" po angielsku

EN
volume_up
ty {zaim.}

PL ciebie
volume_up
{zaimek}

ciebie (też: tobie, ty)
volume_up
thee {zaim.} [arch.] (you)
Pospieszą się do ciebie synowie twoi, a ci, którzy cię burzyli i kazili, odejdą od ciebie.
Thy children make haste; thy destroyers and they that made thee waste shall go forth from thee.
Aleć u ciebie jest odpuszczenie, aby się ciebie bano.
But there is forgiveness with thee, That thou mayest be feared.
Albo kiedyśmy cię widzieli chorym, albo w więzieniu, a przychodziliśmy do ciebie?
And when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?
ciebie (też: cię, was)
volume_up
ya {zaim.} [slg.] (you)

Synonimy (polski) dla "ty":

ty

Przykłady użycia - "ciebie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDomyślnie kupiona przez Ciebie przestrzeń zostanie automatycznie odnowiona pod koniec roku.
By default, your storage purchase is set to auto-renew at the end of the year.
PolishBo dla ciebie ponoszę urąganie, a zelżywość okryła oblicze moje.
I am become a stranger unto my brethren, And an alien unto my mother's children.
PolishTwoi użytkownicy dbają o swoją społeczność, a spam irytuje ich tak samo jak Ciebie.
Your users care about your community and are annoyed by spam too.
PolishPrzylgnęła dusza moja do ciebie; prawica twoja podpiera mię.
But those that seek my soul, to destroy it, Shall go into the lower parts of the earth.
PolishW odzieniu haftowanem przywiodą ją do króla; także panny za nią, towarzyszki jej, przywiodą do ciebie.
With gladness and rejoicing shall they be led: They shall enter into the king's palace.
PolishAle teraz dałeś chorągiew tym, którzy się ciebie boją, aby ją wynieśli dla prawdy twej.
God hath spoken in his holiness: I will exult; I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.
PolishGdy on moc przewodzi, na ciebie pozór mieć będę; boś ty, Boże
My God with his lovingkindness will meet me: God will let me see [my desire] upon mine enemies.
Polishprzeczżeś zatwardził serce nasze, abyśmy się ciebie nie bali?
Return for thy servants' sake, the tribes of thine inheritance.
PolishAle mam tu dla ciebie lek, który może ulży ci choć trochę.
But I got some medicine here that just might shake things loose.
PolishGorsi od ciebie wygrywali miliony i wracali do wycierania tablic!
Lesser men win millions, go right back to busing tables!
Polish. ~~~ "Czuję się dla ciebie niewidoczna".
"I need to be in some backwoods redneck town so that I can feel beautiful."
PolishKiedy złodziej chce się dostać do ciebie do domu, zrobi to.
If a criminal wants to get into your house, he will do it.
PolishAdministrator sieci mógł dla Ciebie włączyć lub wyłączyć funkcję autouzupełniania.
PolishAdministrator sieci mógł dla Ciebie włączyć lub wyłączyć usługę przewidywania.
PolishWtem przyszedł Izajasz prorok do króla Ezechyjasza, i rzekł mu: Coć powiedzieli ci mężowie, i skąd przyszli do ciebie?
Then came Isaiah the prophet unto king Hezekiah, and said unto him, What said these men?
PolishPrzetoż przyszedł prorok Izajasz do króla Ezechyjasza, i rzekł mu: Coć powiedzieli ci mężowie, a skąd przyszli do ciebie?
Then came Isaiah the prophet unto king Hezekiah, and said unto him, What said these men?
PolishJako napisano: Dla ciebie cały dzień zabijani bywamy, poczytaniśmy jako owce na rzeź naznaczone;
Even as it is written, For thy sake we are killed all the day long; We were accounted as sheep for the slaughter.
PolishO tobie chwała moja w zgromadzeniu wielkiem; śluby moje oddam przed tymi, którzy się ciebie boją.
The meek shall eat and be satisfied; They shall praise Jehovah that seek after him: Let your heart live for ever.
PolishSynowie sług twoich, u ciebie mieszkać będą, a nasienie ich zmocni się przed tobą.
PolishSprawdź również, czy w kraju tym istnieją restrykcje dotyczące możliwości pobierania przez Ciebie zasiłku dla bezrobotnych.
Check also whether there are restrictions on getting your unemployment benefits paid there.