PL

chować się [chowam się|chowałbym się] {czasownik zwrotny niedokonany}

volume_up
1. ogólne
chować się
3. "krowy, konie"

Przykłady użycia - "chować się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishCo do Cypru, Turcja musi przestać chować się za tym, co wydarzyło się w roku 2004.
On Cyprus, it must stop hiding behind what happened in 2004.
PolishJako Europejczycy zupełnie nie mamy powodu chować się za innymi.
As Europeans, we have absolutely no reason for hiding behind others.
PolishCzyniąc to - zwracam się również do pana posła Racka - nigdy nie zamierzamy chować się za stosowaniem przepisów.
In so doing we intend - to answer Mr Rack, as well - never to hide behind the application of laws.
PolishMoże się pan chować za tą sprawą, panie Socjaldemokrato, może się pan chować, ale nie było to warte pańskiej polityki.
You can hide on this issue, Mr Social Democrat, you can hide, but it was unworthy of your policy.
PolishPo drugie, system polityczny nie może już dłużej chować się za Eurobarometrami, sondażami czy badaniami opinii.
The second point I would make is that the political system can no longer cower behind Eurobarometers, surveys or opinion polls.
PolishNie wolno nam chować się za plecami.
PolishTeraz, po zmianie rządu w Stanach Zjednoczonych, nie możemy już dłużej chować się za odmową współpracy z ich strony.
Now, with the changes in administration in the United States, we can no longer hide behind the United States' refusal to cooperate.
PolishDlaczego chować się za plecami Komisji?
PolishChciałem schować się pod łóżkiem, Kubusiu, ale wolę chować się tu, razem z wami, niż pod łóżkiem, sam ze sobą!
Well, I thought of hiding under my bed, Pooh Bear, but I'd rather be hiding out here with all of you...... than under my bed, with all of me!
PolishJednak wzywam wszystkich, aby przestali chować się za argumentami jakoby związanymi z ochroną środowiska czy zdrowia ludzkiego i jasno oświadczyli, o co im rzeczywiście chodzi.
However, I call on everyone to stop hiding behind supposed environmental or health arguments and clearly state what this is really about.
PolishDziś, w Dniu Europy przewodniczący Parlamentu powiedział: "Nie powinniśmy się chować za naszymi wewnętrznymi granicami, stawmy czoła wyzwaniom jedności”.
Today, on Europe Day, the President of Parliament has said: 'We should not retreat behind the borders of our inner circles; let us fight the challenges in unity'.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "chować się"

się zaimek
chować czasownik
opróżnić się czasownik
English
opróżniać się czasownik
English
zapaść się czasownik
udawać się czasownik
English
zapadać się czasownik
udać się czasownik
English