"chory" - angielskie tłumaczenie

PL

"chory" po angielsku

volume_up
chory {przym. m.}

PL chory
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

1. ogólne

chory (też: dotknięty)
volume_up
afflicted {przym.}
Jednakże chorym z nienawiści do osób homoseksualnych nie należy współczuć.
People who are afflicted by hatred for homosexuals deserve no sympathy.
chory (też: chore, chora)
volume_up
diseased {przym.}
U poważnie chorych zwierząt może wystąpić pogorszenie apetytu i zmniejszenie spożycia wody.
Severely diseased animals can have a decreased appetite and water consumption.
Z chorą trzustką - pobieramy z trzustki.
If you present with a diseased pancreas we'd like to take cells from that organ.
Ostre przypadki i ciężko chore świnie, które pobierają ograniczoną ilość pokarmu i wody powinny być leczone za pomocą odpowiednich preparatów dożylnych.
Acute cases and severely diseased pigs with reduced food or water intake should be treated with a suitable injectable product.
chory
volume_up
disordered {przym.} (brain, imagination)
chory (też: zły, chore, chora)
volume_up
ill {przym.}
Czasami osoby zakażone nie wyglądają na chore, ani nie czują się chore.
Sometimes people who have been infected do not look or feel ill.
Słyszeliśmy, jak poseł Cohn-Bendit powiedział, że przeciwnicy Traktatu są umysłowo chorzy.
We heard Mr Cohn-Bendit say that those who oppose this Treaty are mentally ill.
I was a little ill.
volume_up
infected {przym.}
Dlatego przedstawiono wyłącznie analizy statystyczne dla chorych zakażonych wirusem grypy.
Statistical analyses are therefore presented only for influenza-infected subjects.
Czasami osoby zakażone nie wyglądają na chore, ani nie czują się chore.
Sometimes people who have been infected do not look or feel ill.
Do tych badań klinicznych nie włączano chorych ze współwystępującym zakażeniem wirusami HBV / HIV.
No HBV-HIV co-infected patients were included in these clinical trials.
chory
volume_up
lurid {przym.} (imagination)
chory (też: niesmaczny, obrzydliwy, chore, chora)
volume_up
sick {przym.}
Wzbogacają się, kiedy jesteś zdrowy, nie chory.
They get rich when you're healthy, not sick.
(Wideo) Luke Massella: Byłem naprawdę chory.
(Video) Luke Massella: I was really sick.
Firmy też zdały sobie sprawę z tego, że chory pracownik nie pracuje, a martwy klient nie kupuje.
So you have the companies also realizing that sick staff don't work, and dead customers don't buy. ~~~ So they all trained.
chory (też: okaleczony)
volume_up
game {przym.} (leg, arm)
volume_up
insane {przym.}

2. potoczny

chory (też: szalony, zwariowany)
volume_up
crackbrained {przym.} [pot.] (idea)

3. "na umyśle", potoczny

chory (też: obłąkany, obłędny)
volume_up
brainsick {przym.}

4. przenośny

Is this some kind of sick, twisted joke?
Pewni chorzy, porąbani ludzie zaczęli wciągać galvao nosem.
Some sick and twisted people have found themselves snorting Galvao.

Przykłady użycia - "chory" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNienarodzony człowiek nie miałby już prawa do życia tylko dlatego, że jest chory.
An unborn human being would no longer have a right to life, simply because he or she has a disease.
PolishA synowie Lotanowi: Chory, i Heman; a siostra Lotanowa była Tamna.
And the sons of Lotan: Hori, and Homam; and Timna was Lotan's sister.
PolishJeżeli pacjent jest ponadto chory na cukrzycę, należy konsultować się regularnie z lekarzem.
If the patient also has diabetes mellitus, please consult the doctor regularly during NutropinAq therapy.
PolishInny problem: chory system żywności i bezrobocie.
Another problem: unhealthy food systems and unemployment.
PolishKażdy chory zgłaszający osłabienie lub utratę wzroku musi mieć przeprowadzone właściwe i pełne badanie okulistyczne.
Any patient complaining of decrease or loss of vision must have a prompt and complete eye examination.
PolishA mąż niektóry w Listrze chory na nogi siedział, będąc chromy z żywota matki swojej, który nigdy nie chodził.
And at Lystra there sat a certain man, impotent in his feet, a cripple from his mother's womb, who never had walked.
PolishWykazano, że chory otrzymujący opiekę w domu wymaga trzech opiekunów, którzy z zasady muszą rezygnować z pracy.
It has been shown that a patient who is cared for at home needs three carers, who generally have to give up their jobs.
PolishLekarz może zalecić, aby chory przyjmował duże ilości płynów, aby usunąć nadmiar radioaktywnego preparatu.
Your doctor may recommend that you drink plenty of fluids to speed removal of traces of the radiopharmaceutical from your body.
Polishmg (1 miarka 5 ml) 3 razy na dobę podczas posiłków lub z preparatem odżywczym, jeśli chory nie toleruje pokarmów.
Take 200 mg (one 5 ml spoonful) three times a day with food or nutritional supplement if you are unable to tolerate food.
PolishZe względu na ryzyko podrażnienia przełyku nie należy wywoływać wymiotów, a chory powinien pozostać w pozycji pionowej.
Owing to the risk of oesophageal irritation, vomiting should not be induced and the patient should remain fully upright.
PolishW kolejne dni 100 mg (2, 5 ml) raz na dobę podczas posiłku lub z preparatem odżywczym, jeśli chory nie toleruje pokarmów.
After the first day, take 100 mg (2.5 ml) once a day with food or nutritional supplement if you are unable to tolerate food.
PolishZe wszystkich, którzy otrzymają pozytywny wynik mniej niż jeden na 100 będzie naprawdę chory.
Put that another way -- of all of them who test positive -- so here they are, the individuals involved -- less than one in 100 actually have the disease.
PolishOto pacjent chory na M.S.(stwardnienie rozsiane).
Polishjeśli pacjent jest chory lub ma infekcję,
PolishMając na uwadze ryzyko podrażnienia przełyku, nie należy wywoływać wymiotów, a chory powinien pozostać w pozycji całkowicie spionizowanej.
Owing to the risk of oesophageal irritation, vomiting should not be induced and the patient should remain fully upright.
PolishDlatego też zaleca się, by chory na cukrzycę zawsze miał przy sobie kilka kostek cukru, słodycze, herbatniki lub słodki sok owocowy.
It is therefore recommended that the diabetic patient constantly carries some sugar lumps, sweets, biscuits or sugary fruit juice.
PolishPacjent z bardziej nasilonym zapaleniem stawów, który jest chory przez długi czas może mieć większe skłonności do wystąpienia chłoniaka.
A patient with more serious rheumatoid arthritis who has had the disease for a long time may be more prone to develop lymphoma.
PolishZgłoszono jeden przypadek przypadkowego przedawkowania, w którym chory ze szpiczakiem mnogim otrzymał pojedynczą dawkę w wysokości 40 mg/ kg mc.
One case of accidental overdose was reported in which a patient with multiple myeloma received a single dose of 40 mg/ kg.
PolishOto chóry narzekających.
PolishU większości chorych dochodzi do zupełnego wyleczenia, jednak choroba ta jest zwykle na tyle ciężka, że chory nie może przez około miesiąc chodzić do pracy.
Most people recover completely but the illness is usually severe enough to keep people off work for about a month.