"Chorwacja" - angielskie tłumaczenie

PL

"Chorwacja" po angielsku

EN

PL Chorwacja
volume_up
{żeński}

1. Geografia

Chorwacja
volume_up
Croatia {rzecz.}
Chorwacja dzieli kontekst historyczny i kulturowy ze Słowenią i Węgrami.
Croatia belongs in a historical and cultural context with Slovenia and Hungary.
Obecnie państwem, które jest najbliżej wstąpienia do UE jest Chorwacja.
At the moment, the country which is closest to acceding to the EU is Croatia.
Chorwacja zaznaczyła na swoich mapach granicę, która jest przedmiotem sporu.
In the specific case of Croatia, Croatia has marked on its maps a border which is in dispute.

Przykłady użycia - "Chorwacja" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishBardzo ważne jest też, aby Chorwacja mogła otrzymywać informacje na temat najlepszych praktyk.
It is also crucial that it be able to obtain information on best practices.
PolishChorwacja będzie tym samym pełnić rolę prekursora tego nowego procesu integracji i rozwoju.
It will thus play a strategic role as a forerunner of this new process of integration and development.
PolishGdyby nie wojna bałkańska, Chorwacja byłaby członkiem już od 2004 roku.
Without the Balkan war, it would have joined in 2004.
PolishChorwacja jest nie tylko głęboko zakorzeniona w kulturze i historii Europy Środkowej, ale również spełnia kryteria akcesyjne.
It is not only culturally and historically rooted in Central Europe, it also meets the accession criteria.
PolishChorwacja jest na dobrej drodze do pełnej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, do której ponownie wezwano.
Full cooperation with the International Criminal Tribunal in The Hague, the call for which was reiterated, is on the right path.
PolishJeśli chodzi o kryteria polityczne, gospodarcze i w zakresie współpracy regionalnej, Chorwacja wykazuje ogromny potencjał do spełnienia wymaganych i wcześniej ustalonych warunków.
As for the political, economic and regional cooperation criteria, it has been showing a great capacity for compliance with the required and previously stipulated conditions.
PolishMając jednak na uwadze, że Chorwacja nie jest jeszcze państwem członkowskim, trzeba określić jej status - jej prawa i obowiązki wynikające z udziału w pracach EMCDDA.
However, insofar as it is not yet a Member State, it is necessary to define its status - its rights of participation and what responsibilities it should have - in the context of the EMCDDA.