"choroba nowotworowa" - angielskie tłumaczenie

PL

"choroba nowotworowa" po angielsku

volume_up
choroba nowotworowa {f.}
EN

PL choroba nowotworowa
volume_up
{żeński}

1. Medycyna

choroba nowotworowa (też: nowotwór złośliwy, rak)
volume_up
cancer {rzecz.}
Leczenie objawowej niedokrwistości wywołanej chemioterapią u pacjentów z chorobą nowotworową
Treatment of symptomatic chemotherapy induced anaemia in cancer patients
jeśli występują spoczynkowe zaburzenia oddechowe spowodowane chorobą nowotworową lub
If you have severe breathing problems at rest due to your cancer or if you need oxygen
Wykazano skuteczność preparatu Bondronat w leczeniu hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową.
Bondronat was effective in treating hypercalcaemia due to cancer.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "choroba nowotworowa"

choroba rzeczownik
nowotworowy przymiotnik
nowotwór rzeczownik

Przykłady użycia - "choroba nowotworowa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishŚrodki stymulujące erytropoezę, w tym lek MIRCERA, u pacjentów z chorobą nowotworową
It is not known if MIRCERA has a different effect in patients with haemoglobinopathies
Polishleczeniu hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową z przerzutami lub bez.
Treatment of tumour-induced hypercalcaemia with or without metastases.
Polishrozpoznano chorobę nowotworową lub choroba nowotworowa pozostaje w trakcie leczenia.
have an active malignancy or are undergoing treatment for a malignancy.
PolishPreparat Zometa może być także stosowany w leczeniu hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową.
Zometa can also be used to treat the hypercalcaemia caused by tumours.
PolishTaki stan określany jest jako hiperkalcemia wywołana chorobą nowotworową.
This condition is known as tumour-induced hypercalcaemia.
PolishLeczenie hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową (ang. tumor- induced
Treatment of tumour-induced hypercalcaemia (TIH).
PolishLeczenie hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową
PolishPreparatu Valtropin nie należy stosować u pacjentów z aktywną chorobą nowotworową lub innym schorzeniem zagrażającym życiu.
Valtropin should not be used when the patient suffers from an active tumour, or a life-threatening illness.
PolishPreparatu NutropinAq nie należy stosować u pacjentów z aktywną chorobą nowotworową lub innym schorzeniem zagrażającym życiu.
NutropinAq should not be used when the patient suffers from an active tumour, or a life-threatening illness.
PolishPreparatu Omnitrope nie należy stosować u pacjentów z aktywną choroba nowotworową lub chorobami o ostrym przebiegu zagrażającymi życiu.
Omnitrope should not be used when the patient suffers from an active tumour or an acute life-threatening illness.
Polishnapromienianie lub operacje kości, lub hiperkalcemia wywołana chorobą nowotworową) u pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości.
surgery to bone, or tumour-induced hypercalcaemia) in patients with advanced malignancies involving bone.
PolishPacjenci z ciężką dusznością spoczynkową z powodu powikłań związanych z zaawansowaną chorobą nowotworową lub, u których konieczna jest tlenoterapia.
Patients with severe dyspnoea at rest due to complications of advanced malignancy or requiring supplementary oxygen therapy.
PolishW przypadku pacjentów, u których występowała wcześniej choroba nowotworowa, należy zwrócić szczególną uwagę na objawy podmiotowe i przedmiotowe nawrotu choroby.
In patients with previous malignant disease, special attention should be given to signs and symptoms of relapse.
PolishResorpcja kości spowodowana chorobą nowotworową charakteryzuje się nasiloną resorpcją kości, która nie jest zrównoważona odpowiednim kościotworzeniem.
Bone resorption due to malignant disease is characterized by excessive bone resorption that is not balanced with appropriate bone formation.
PolishLiczba (odsetek) chorych zgłaszających reakcje niepożądane w kontrolowanych badaniach klinicznych dotyczących hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową po leczeniu preparatem Bondronat
Number (percentage) of Patients Reporting Adverse Reactions in Controlled Clinical Trials in Tumour-Induced Hypercalcaemia after Treatment with Bondronat
PolishW świetle powyższego, w niektórych sytuacjach klinicznych przetoczenie krwi powinno być preferowaną metodą leczenia niedokrwistości u pacjentów z chorobą nowotworową.
Shunt thromboses may occur, especially in patients who have a tendency to hypotension or whose arteriovenous fistulae exhibit complications (e. g. stenoses, aneurisms), see section 4.4.
Polishdo W randomizowanych badaniach klinicznych prowadzonych w grupie pacjentów z chorobą nowotworową otrzymujących preparat Neupopeg po chemioterapii cytotoksycznej stwierdzono, że
In randomised clinical studies in patients with malignancy receiving Neupopeg after cytotoxic chemotherapy, most adverse events were caused by the underlying malignancy or cytotoxic chemotherapy.