"chce wiedziec" - angielskie tłumaczenie

PL

"chce wiedziec" po angielsku

chce wiedziec
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "chce wiedziec"

chcę
English
chcieć czasownik
wiedzieć czasownik
wieść rzeczownik
English
wieść czasownik
English

Przykłady użycia - "chce wiedziec" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWielu obywateli chce wiedzieć, skąd pochodzą włókna i wyroby włókiennicze.
Many citizens want to know where the fibres and textiles come from.
PolishChcę wiedzieć w jakim stopniu polegają oni na darach wody w swoim życiu.
I want to know how they rely on the water's bounty for their living.
PolishCzy możesz mnie obwiniać za to, że chcę wiedzieć czy mam twoje poparcie?
I mean, can you blame me for wanting to know if I have your support?
PolishMoje przemówienie może sprawiać wrażenie ostrej, ale chcę wiedzieć, co się dzieje.
I may sound a bit harsh, but I want to know what is going on.
PolishStudiuję mrówki, bo chcę wiedzieć jak działają organizacje.
I study ants, and that's because I like to think about how organizations work.
PolishKażdy oszczędzający chce wiedzieć, kiedy i ile pieniędzy może uzyskać z powrotem w ramach gwarancji.
Every saver wants to know when and how much they are guaranteed to get back.
PolishAle Sally chce też wiedzieć, co Harry mówi pozostałej trójce i co oni mówią Harry'emu.
But Sally also wants to know what Harry is saying to these three, and what they're saying to Harry.
PolishNawet jeśli konkurenci robią coś tylko "po staremu", to ja chcę wiedzieć kim oni są.
Even if the competition is the old way of doing something.
PolishI chcę wiedzieć czy masz jakieś kontakty, które będą pomocne.
And I want to know if you have any relationships that are going to be special to help you.
PolishChcę wiedzieć w jaki sposób moje pieniądze pomogą ci dojść do celu.
And our revenues are going to go this, that and the other thing.
PolishChcę wiedzieć, że nadal mogę spojrzeć naszym rolnikom prosto w oczy.
I want to know that I can still look our farmers in the eye.
PolishChce wiedzieć, jakie będzie jego życie pod koniec miesiąca.
He wants to know what his life will be like at the end of the month.
PolishJeśli amm być twoim adwokatem, nie chcę wiedzieć czy to zrobiłeś.
If I'm gonna be your lawyer, I don't wanna know if you did it.
PolishChcę też wiedzieć, czy USA i władze międzynarodowe również zajmują się tym problemem.
I would also like to know whether the US and international authorities are dealing with this problem as well.
PolishPowiedział mi wczoraj wieczorem: "Chcę wiedzieć, czy Francuzi...”
Last night he told me: 'I want to know that French people...
PolishKażdy oszczędzający chce wiedzieć, jak bezpieczne są jego pieniądze.
Every saver wants to know how safe their money is.
PolishChce wiedzieć co robi cząstka Higgsa." Wtedy wyszliśmy z takim porównaniem i wydaje się, że działa.
I want to know what this Higgs particle does." ~~~ And we came up with this analogy, and it seemed to work.
PolishChcę wiedzieć jaki jest model biznesowy, ile zarobisz na każdej jednostce sprzedanego produktu.
I want to know what the business model is on a sort of per-unit basis, or for the actual product that you're selling.
PolishI chcę wiedziec jak ten model biznesowy, oparty na produkcie, przełoży się na model firmy.
And I want to know how that business model that you showed me on a product basis is going to translate into a company model.
PolishChcę wiedzieć o wszystkim, co się tam dzieje.
I want to know everything that is going on out there.