"charakteryzować się" - angielskie tłumaczenie

PL

"charakteryzować się" po angielsku

PL charakteryzować się
volume_up
[charakteryzuję się|charakteryzowałbym się] {czasownik zwrotny}

1. ogólne

charakteryzować się
charakteryzować się

2. "aktor"

charakteryzować się (też: ucharakteryzować się)
charakteryzować się (też: nadgonić, nadganiać, wymyślić, zmyślać)

Synonimy (polski) dla "charakteryzować się":

charakteryzować się

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "charakteryzować się"

charakteryzować czasownik
się zaimek

Przykłady użycia - "charakteryzować się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNajpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki będą musiały charakteryzować się niemal zerowym bilansem energetycznym.
By 31 December 2020 at the latest, all new buildings must be nearly zero energy.
PolishRzadko reakcje hipoglikemiczne mogą charakteryzować się szybkim początkiem, ciężkim przebiegiem i mogą być trudne do wyrównania.
Rarely hypoglycaemic reactions can occur immediately and may be severe and not always easy to correct.
PolishDane te będą przekazywane do unijnego ośrodka danych, który - jak każda baza danych - może charakteryzować się uchybieniami w zakresie bezpieczeństwie.
The details will be connected to an EU data centre, which like any database is prone to security lapses.
PolishPowinno się ono charakteryzować wysokim stopniem przejrzystości i powinno gwarantować uwzględnienie w zrównoważony sposób interesów zainteresowanych stron.
It should be characterised by a high level of transparency and it should ensure a balanced consideration of stakeholder interests.
PolishTo właśnie one będą mieć największy wpływ na zatrudnienie oraz charakteryzować się elastycznością i skutecznością niezbędną dla szybkiego wdrażania innowacji.
These are where the impact on employment will be greatest and it is precisely these which have the flexibility and efficiency needed for the swift implementation of innovations.
PolishDo dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki muszą charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii netto, a ponadto większość energii musi pochodzić ze źródeł odnawialnych.
All new buildings must have a net energy consumption of close to zero by 31 December 2020, while the majority of energy must also come from renewable sources.