"cenowy" - angielskie tłumaczenie

PL

"cenowy" po angielsku

volume_up
cenowy {przym. m.}
EN

PL cenowy
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

cenowy
volume_up
price {przym.}
Indeks cenowy dla 25 głównych towarów wzrósł o ponad 200%.
The price index for the 25 main commodities has exploded by more than 200%.
Mogą być zdecentralizowane lub scentralizowane System cenowy był oparty na rynku i zdecentralizowany.
The price system was a market-based and decentralized system.
Kryzys cenowy lat 2007-2008 uwidocznił słabą pozycję konsumentów w związku z niestabilnością cen.
The price crisis in 2007-2008 highlighted the weak position of consumers with regard to price volatility.