"brunatny" - angielskie tłumaczenie

PL

"brunatny" po angielsku

volume_up
brunatny {przym. m.}

PL brunatny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

brunatny (też: brązowy)
volume_up
brown {przym.}
Po czwarte, Unia powinna przeprosić się z węglem kamiennym i brunatnym i przywrócić do łask surowce, których ma pod dostatkiem, i który jest tani.
Fourthly, the EU needs to apologise and restore hard coal and brown coal to favour, because it has plentiful supplies of these and they are cheap.
Strefy dzikiej przyrody stanowią schronienie dla wielu gatunków zwierząt, takich jak niedźwiedź brunatny, wilk lub ryś, które nie mogą przetrwać nawet w nieznacznie zmienionych warunkach.
The wilderness is a refuge for many species, such as the brown bear, the wolf and the lynx, which are unable to survive under even slightly altered conditions.
Chodzi o nowoczesne elektrownie oparte na węglu kamiennym lub brunatnym oraz na zróżnicowanych sposobach składowania CO2 w geologicznych przestrzeniach porowatych lub zbiornikach podziemnych.
What I have in mind are modern hard coal- or brown coal-fired power plants using different methods of CO2 storage in porous geological formations or underground reservoirs.
brunatny
volume_up
fuscous {przym.}
brunatny
volume_up
tawny {przym.}

Synonimy (polski) dla "brunatny":

brunatny

Przykłady użycia - "brunatny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishParlament odrzucił jednakże wniosek w sprawie finansowania z tych funduszy likwidacji elektrowni wykorzystujących węgiel brunatny.
Parliament, however, rejected financing by these funds for polluting lignite power plants.
PolishPo drugie, powinniśmy dopilnować, aby pieniądze przekazywane Bułgarii nie były wydawane na inwestycje w węgiel kamienny lub brunatny.
The second thing I would like us to ensure is that the money which is now being sent to Bulgaria is not used for investment in coal or lignite.
PolishWęgiel brunatny i wytwarzanie prądu stanowią dla nich jedną z niewielu szans stworzenia w jakiś sposób zrównoważonej gospodarki i zintegrowania jej w ramach regionu.
Lignite and power generation is one of the few opportunities for them somehow to build a sustainable economy and to integrate this economy into the region.
PolishPierwszym jest globalna reakcja na zmiany klimatyczne, jednak z innego punktu widzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw będziemy wykorzystywać także węgiel kamienny i brunatny.
One is as a global response to climate change but, from another point of view, we will also use coal and lignite for our security of supply.
PolishTe ramy prawne zabezpieczają wysoki poziom ochrony środowiska w razie ewentualnego wystąpienia szkód w środowisku naturalnym, spowodowanych przez elektrownie wykorzystujące węgiel brunatny.
This legal framework safeguards a high level of environmental protection in the event of possible environmental damage from lignite-fuelled plants.