PL

broń palna {żeński}

volume_up
broń palna
Łatwo dostępna broń palna oznacza wyższy współczynnik umieralności na skutek jej użycia.
The easy availability of firearms has been associated with higher firearm mortality rates.
Aż do niniejszego głosowania nie była to broń palna.
Up until this vote it was not a firearm.
Teraz, kiedy Izba przegłosowała, że jest to broń palna, jestem gotowa przekazać ją odpowiednim władzom!
Now that the House has voted that it is a firearm, I am prepared to hand it over to the authorities!

Przykłady użycia - "broń palna" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishŁatwo dostępna broń palna oznacza wyższy współczynnik umieralności na skutek jej użycia.
The easy availability of firearms has been associated with higher firearm mortality rates.
PolishTeraz, kiedy Izba przegłosowała, że jest to broń palna, jestem gotowa przekazać ją odpowiednim władzom!
Now that the House has voted that it is a firearm, I am prepared to hand it over to the authorities!
PolishNie ma w użyciu ani kijów ani pałek, stosuje się broń palną.
No clubs or cudgels are used; guns are used instead.
PolishAż do niniejszego głosowania nie była to broń palna.
PolishW ten sposób Europa śle klarowne przesłanie, że broń palna nie jest czymś, do czego powinni mieć dostęp młodzi ludzie.
Europe is thus sending out a clear message that firearms are not something that young people should have access to.
PolishBroń ta nie jest zdefiniowana jako broń palna, nie wymaga zezwolenia: każdy człowiek z ulicy może ją kupić - przestępca także.
Because it is not defined as a firearm, you do not need a permit: anybody off the street can buy it - a criminal can buy it.
PolishDziś w Europie przy ogólnodostępnej technologii każdy dobry rzemieślnik może w stosunkowo krótkim czasie wykonać prowizoryczną broń palną.
Technology is currently available in Europe allowing anyone good with their hands to create an amateur firearm relatively quickly.
PolishBroń palna nie jest zwyczajnym typem produktu, jak wszelkie inne.
Vice-President of the Commission. - (DE) Mr President, ladies and gentlemen, firearms are not an ordinary type of product like any other.
PolishBroń palna przyczynia się do wzrostu w różnych sektorach gospodarki, bądź w jej wytwarzaniu i sprzedaży, bądź w części gospodarki wiejskiej, w której strzelanie jest koniecznością.
Firearms contribute to various parts of the economy, be that in their manufacture or sale or in parts of the rural economy where shooting is a necessity.
PolishSeria tragicznych wydarzeń - w Erfurcie, Antwerpii, Helsinkach itp. jaskrawo ukazała niebezpieczeństwo, jakie broń palna może stanowić dla bezpieczeństwa naszych obywateli, zwłaszcza dzieci.
A series of tragic events - in Erfurt, Antwerp, Helsinki and elsewhere - have vividly demonstrated the potential danger that firearms pose to the safety of our citizens, especially children.

Synonimy (polski) dla "broń palna":

broń palna

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "broń palna"

broń rzeczownik
broń nuklearna rzeczownik
English
broń boczna rzeczownik
krótka broń palna rzeczownik
English
broń jądrowa rzeczownik
English
broń zaczepna rzeczownik
broń biała rzeczownik
broń drzewcowa rzeczownik
English
broń przeciwlotnicza rzeczownik
broń Boże wykrzyknik
English
broń gazowa rzeczownik