"brak wody" - angielskie tłumaczenie

PL

"brak wody" po angielsku

EN
PL

brak wody {męski}

volume_up
brak wody (też: jałowość)

Przykłady użycia - "brak wody" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishBrak wody, kamienista gleba.
PolishInfrastruktura ograniczona jest do minimum, a w niektórych miejscowościach ludność cierpi na brak wody pitnej i doświadcza przerw w dostawie prądu.
Infrastructure is minimal and in some localities the population has to contend with water and electricity shortages.
PolishW sprawozdaniu tym napisano, że w ciągu 20 lat prawie dwa miliardy ludzi poważnie odczuje brak wody, częściowo właśnie w wyniku zmiany klimatu.
This report says that, within 20 years, up to two billion people will face severe water scarcity, partly because of climate change.
PolishBrak zdrowej wody, który może dać się odczuć już w najbliższych dniach, rozszerzy choroby zakaźne, szczególnie w Zachodnim Darfurze.
The shortage of clean water, which will begin to be felt in the coming days, will promote the spread of communicable diseases, especially in western Darfur.
PolishZ uwagą wysłuchałem kolegów, którzy słusznie wskazali na niedobory wody, brak dostępu do wody i wynikające z tego faktu choroby.
Madam President, I have listened to my colleagues quite rightly highlighting the shortage of water, lack of access to water, the diseases that come from that.
PolishTa sytuacja ma też szereg powodów dodatkowych, takich jak mniejsza liczba małych gospodarstw rodzinnych, wylesienie, pustynnienie, brak dostępu do wody i zmiany klimatu.
There are a myriad of contributory factors - fewer smallholdings, deforestation, desertification, lack of access to water and climate change.
PolishPodczas mojej pierwszej wyprawy do Indii, byłam w domu gdzie mieli klepisko zamiast podłogi, brak bieżącej wody, brak prądu i to jest na prawdę to, co widzę dookoła świata.
My first trip in India, I was in a person's home where they had dirt floors, no running water, no electricity, and that's really what I see all over the world.
PolishPrzestrzeganie owej fundamentalnej zasady oznacza brak zgody na traktowanie wody jako towaru, gdyż katastrofalne następstwa takiego podejścia są nam niestety aż nadto dobrze znane.
Remembering this basic principle means saying 'no' to making water a commodity, since, unfortunately, we know only too well the disastrous consequences of that.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "brak wody"

brak rzeczownik
brak zgodności rzeczownik
brak związku rzeczownik
brak zapłaty rzeczownik
English
ściągaczka do wody rzeczownik
English
brak uprzedzeń rzeczownik
brak mi ciebie
English
pełen wody przymiotnik
brak ludzkich uczuć rzeczownik