"bolesność" - angielskie tłumaczenie

PL

"bolesność" po angielsku

PL

bolesność {żeński}

volume_up
bolesność
bolesność (też: obolałość)
Reakcje w miejscu wstrzyknięcia: przemijająca bolesność, rumień, stwardnienie
Local reactions at injection site: transient soreness, erythema, induration
Ból (pieczenie, ból, bolesność) Niezbyt często:
Pain (burning, pain, soreness) Uncommon:
Soreness or swelling in the mouth.

Przykłady użycia - "bolesność" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishReakcje w miejscu wstrzyknięcia: przemijająca bolesność, rumień, stwardnienie
Local reactions at injection site: transient soreness, erythema, induration
Polishsztywność mięśni (wzmożone napięcie), bolesność mięśni (mialgia), osłabienie mięśni
muscle stiffness (hypertonia), painful muscles (myalgia), muscular debility (myasthenia), back
PolishJeżeli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po badaniu lekarskim, należy ponownie udać się do lekarza.
If pain persists for more than 12 hours after medical examination, seek medical advice
Polishzaczerwienienie lub bolesność dłoni lub stóp („ zespół ręka- stopa ”)
flushed or painful palms or soles (hand foot syndrome)
PolishCzasami objawom tym może towarzyszyć bolesność i łagodna depresja.
It is sometimes associated with pain and mild depression.
PolishWykwity skórne (wysypka), obrzęk, zaczerwienienie i bolesność wokół miejsca wstrzyknięcia, pocenie.
Skin eruption (rash), swelling, redness as well as soreness around the site of injection, sweating.
PolishJeżeli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po badaniu lekarskim, należy ponownie udać się do lekarza.
If pain persists for more than 12 hours after medical examination, seek medical advice again.
PolishJeśli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po udzieleniu pomocy lekarskiej, należy ponownie udać się do lekarza.
If pain persists for more than 12 hours after examination, seek medical advice again.
PolishNiekiedy może występować bolesność w miejscu wstrzyknięcia.
Pain at the injection site can occur occasionally.
PolishJeśli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po udzieleniu pomocy lekarskiej, należy ponownie udać się do lekarza.
If pain persists for more than 12 hours after medical examination, seek medical advice again.
PolishBolesność mięśniowo - szkieletowa (kości, mięśnie lub stawy)
Polish2/ 19 Jeśli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po udzieleniu pomocy lekarskiej, należy ponownie udać się do lekarza.
If pain persists for more than 12 hours after medical examination, seek medical advice again.
Polish18/ 19 Jeśli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po udzieleniu pomocy lekarskiej, należy ponownie udać się do lekarza.
If pain persists for more than 12 hours after medical examination, seek medical advice again.
PolishNajczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi są objawy w miejscu wstrzyknięcia: bolesność, zaczerwienienie i stwardnienie.
The most common side effects seen are injection-site reactions: soreness, redness and hardening.
PolishŚrodki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze Przypadkowe samowstrzyknięcie może spowodować bolesność.
Precautions to be taken by the person administering the product Accidental self-injection may give rise to pain.
PolishBól (pieczenie, ból, bolesność) Niezbyt często:
PolishŚrodki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze Przypadkowe samowstrzyknięcie może spowodować bolesność.
97/ 125 Precautions to be taken by the person administering the product Accidental self-injection may give rise to pain.
Polishbóle mięśniowe, bolesność lub osłabienie.
Polishbolesność lub obrzęk w jamie ustnej.
Polishde produktu, może to spowodować znaczną bolesność oraz obrzęk, a w konsekwencji martwicę niedokrwienną a nawet utratę palca.
ed this product can cause intense swelling, which may, for example, result in ischaemic necrosis and even the loss of a digit.