"bilirubina" - angielskie tłumaczenie

PL

"bilirubina" po angielsku

PL

bilirubina {żeński}

volume_up
1. Biochemia
bilirubina
Bilirubina < ULN i podniesiony AST Bilirubina > ULN ale < 50 μmol/ l Bilirubina > 50 μmol/ l
Bilirubin < ULN and normal AST Bilirubin< ULN and raised AST Bilirubin> ULN but< 50 μmol/l Bilirubin > 50 μmol/l
zwiększone stężenie niektórych substancji we krwi [ aminotransferazy i (lub) bilirubina ]
increased amounts of certain substances in the blood (transaminases and/or bilirubin)
AlAT, czas protrombinowy, fosfataza zasadowa, albuminy i bilirubina. lec
s bilirubin must be monitored at two-week intervals.

Przykłady użycia - "bilirubina" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Polishzwiększone stężenie niektórych substancji we krwi [ aminotransferazy i (lub) bilirubina ]
increased amounts of certain substances in the blood (transaminases and/or bilirubin)
PolishAlAT, czas protrombinowy, fosfataza zasadowa, albuminy i bilirubina. op
ALT, prothrombin time, alkaline phosphatase, albumin and Me
PolishAlAT > 500 IU/ l AlAT ≥ 2 x wartości początkowe; i bilirubina > 2 x
> 500 IU/ l ALT ≥ 2 x baseline value; and bilirubin > 2 x ULN
PolishAlAT, czas protrombinowy, fosfataza zasadowa, albuminy i bilirubina. lec
s bilirubin must be monitored at two-week intervals.
PolishAlAT, czas protrombinowy, fosfataza zasadowa, albuminy i bilirubina. op
ALT, prothrombin time, alkaline phosphatase, albumin and bilirubin must be monitored at two-week intervals.
PolishAlAT, czas protrombinowy, fosfataza zasadowa, albuminy i bilirubina.
ALT, prothrombin time, alkaline phosphatase, albumin and bilirubin must be monitored at two-week intervals.
PolishBilirubina < ULN i podniesiony AST Bilirubina > ULN ale < 50 μmol/ l Bilirubina > 50 μmol/ l
Bilirubin < ULN and normal AST Bilirubin< ULN and raised AST Bilirubin> ULN but< 50 μmol/l Bilirubin > 50 μmol/l
PolishBilirubina całkowita: > 1, 5– 3, 0 GGN AspAT: dowolna wartość
PolishBilirubina całkowita: > 3– 10 GGN AspAT: dowolna wartość
PolishBilirubina ≤ górna granica normy
PolishBilirubina całkowita: > 3– 10 GGN
PolishU pacjentów otrzymujących produkt Glivec należy regularnie oceniać czynność wątroby (aminotransferazy, bilirubina, fosfataza zasadowa).
Liver function (transaminases, bilirubin, alkaline phosphatase) should be monitored regularly in patients receiving Glivec.
PolishPacjenci z poważnym zaburzeniem czynności wątroby (bilirubina > 5 x GGN lub AspAT/ AlAT > 10 x GGN) nie powinni być leczeni lekiem Abraxane.
Patients with severe hepatic impairment (bilirubin > 5 x ULN or ASL/ ALT > 10 x ULN) should not be treated with Abraxane.
PolishPOSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEDOKRWISTOTŚCI HEMOLITYCZNEJ LUB AREGENERACYJNEJ (hemoglobina, bilirubina, haptoglobina, retikulocyty) Przeciwwskazania
MANAGEMENT OF HAEMOLYTIC AND AREGENERATIVE ANAEMIA (haemoglobin, bilirubin, haptoglobin, reticulocytes) Contra-indication
PolishBilirubina niezwiązana
PolishBiałe krwinki Neutrofile Płytki krwi Sód (hiponatremia) Potas (hipokaliemia) Potas (hiperkaliemia) Fosfataza alkaliczna Bilirubina AspAT AlAT Kreatynina LDH Wapń całk.
WBC Neutrophils Platelets Sodium (Hypo) Potassium (Hypo) Potassium (Hyper) Alkaline Phosphatase Bilirubin AST ALT Creatinine LDH Calcium Total (Hypo)
Polishna pacjenta wykonać standardowe badania hematologiczne i biochemiczne (morfologia z rozmazem, liczba płytek, elektrolity, enzymy wątrobowe, białko w surowicy, bilirubina i kreatynina w surowicy).
electrolytes, liver enzymes, serum protein, serum bilirubin and serum creatinine) are to be conducted in all patients prior to and periodically during systemic treatment with Viraferon. i dic