PL

biblioteka {żeński}

volume_up
Europejska Biblioteka Cyfrowa "Europeana” stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami.
Europeana, the European Digital Library, faces many challenges today.
I cała biblioteka pełna jest rozmaitych obiektów, różnych przestrzeni.
And all throughout the library are different objects, different spaces.
Brewster mówił, że Biblioteka Kongresu zajmuje około 20 terabajtów.
Brewster was saying the Library of Congress is about twenty terabytes.

Przykłady użycia - "biblioteka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTo był kiedyś mały market spożywczy sieci Food Lion, a teraz to jest biblioteka.
This was a little grocery store, a Food Lion grocery store, that is now a public library.
PolishEuropejska Biblioteka Cyfrowa "Europeana” stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami.
Europeana, the European Digital Library, faces many challenges today.
PolishTo jest jedna z prac - biblioteka, jaką zaprojektowałem dla Fundacji "Robin Hood".
This is a work, a library I designed for the Robin Hood Foundation.
PolishI cała biblioteka pełna jest rozmaitych obiektów, różnych przestrzeni.
And all throughout the library are different objects, different spaces.
PolishBrewster mówił, że Biblioteka Kongresu zajmuje około 20 terabajtów.
Brewster was saying the Library of Congress is about twenty terabytes.
PolishTo jest nasza biblioteka, gdzie jest jeszcze więcej wykonanych ręcznie mebli.
That's our library with more handcrafted furniture.
PolishZ cyfrową biblioteką UE będzie można uzyskać dostęp do różnorodności i bogactwa naszej kultury.
With this EU digital library, the diversity and the wealth of our culture will be made accessible.
PolishTo cyfrowa biblioteka, cyfrowe muzeum i cyfrowe archiwum naszego europejskiego dziedzictwa kulturowego.
It is a digital library, a digital museum and a digital archive for our European cultural heritage.
PolishWszyscy zgadzamy się, że cyfrowa biblioteka oferująca zbiory, jakie proponuje Google, przyniesie prawdziwe korzyści.
We all agree that a digital library of the scope Google is proposing will mean real benefits.
PolishI możemy mierzyć wydajność tego budynku jeśli chodzi o zużycie energii w porównaniu z typową biblioteką.
And you can measure the performance, in terms of energy consumption, of that building against a typical library.
PolishPokażemy jak właściwie wygląda biblioteka, OK? ~~~ Jestem mężem najwspanialszej kobiety na świecie.
We are going to show, actually, what the library looks like, OK? So, I am married to the most wonderful woman in the world.
PolishTo największa biblioteka publiczna na świecie.
PolishBiblioteka Kongresu mieści 18 milionów.
PolishBiblioteka Kongresu, jeśli przerobić ją w całości, to 26 milionów książek, czyli wyjdzie około 750 milionów dolarów, prawda?
The Library of Congress, if you did the whole darn thing -- 26 million books -- is about 750 million dollars, right?
PolishTo jest biblioteka ludzkiej wyobraźni.
PolishAmadou Hampâté Bâ, intelektualista z Mali powiedział: "W Afryce, kiedy umiera stary człowiek, wraz z nim pali się cała biblioteka”.
Amadou Hampâté Bâ, a Malian intellectual, said: 'In Africa, when an old person dies, it is a library that burns'.
PolishW MapsGL używamy nowej technologii o nazwie WebGL (biblioteka graficzna dla rozwiązań internetowych), aby udoskonalać działanie Map Google.
MapsGL uses new technology called WebGL (Web-based Graphics Library) to enhance the Google Maps experience.
PolishEuropeana, europejska biblioteka cyfrowa to wspólny, bezpośredni, wielojęzyczny portal poświęcony europejskiemu dziedzictwu kulturowemu.
'Europeana', the European digital library, is a single, direct, multilingual portal designed for Europe's cultural heritage.
PolishInterkulturalna biblioteka
PolishJeśli biblioteka jest wirtualna, dostęp do niej jest powszechny, gdyż nie istnieją fizycznie żadne drzwi, które zagradzają użytkownikom dostęp do informacji.
If a library is virtual its access is universal, because there is no physical door isolating information from its users.