"bezwarunkowo" - angielskie tłumaczenie

PL

"bezwarunkowo" po angielsku

PL

bezwarunkowo {przysłówek}

volume_up
bezwarunkowo (też: bezgranicznie)
volume_up
implicitly {przysł.} (absolutely)
bezwarunkowo
Nasrin Sotudeh powinna zostać uwolniona natychmiast i bezwarunkowo.
She should be released immediately and unconditionally.
To jeden ze sposobów walki z kryzysem gospodarczym, który możemy poprzeć bezwarunkowo.
This is one measure for combating the economic crisis which we can support unconditionally.
Musi to również bezwarunkowo dotyczyć bezpieczeństwa opon.
This must also unconditionally apply to tyre safety.

Przykłady użycia - "bezwarunkowo" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTo jeden ze sposobów walki z kryzysem gospodarczym, który możemy poprzeć bezwarunkowo.
This is one measure for combating the economic crisis which we can support unconditionally.
PolishWszelkie przypadki naruszenia przepisów muszą być ścigane sądownie i bezwarunkowo karane.
Any infringement must be prosecuted and punished without qualification.
PolishPański wniosek ma bezwarunkowo podstawowe znaczenie.
(PT) Mr President, Commissioner, your proposal is absolutely fundamental.
PolishNie możemy jednak z otwartymi rękami i bezwarunkowo witać każdego przybysza.
We cannot, however, welcome everybody under any conditions.
PolishNasrin Sotudeh powinna zostać uwolniona natychmiast i bezwarunkowo.
She should be released immediately and unconditionally.
PolishJesteśmy w stu procentach z naszymi obywatelami, bezwarunkowo.
We are one hundred per cent with our people, no ifs or buts.
PolishMusi to również bezwarunkowo dotyczyć bezpieczeństwa opon.
This must also unconditionally apply to tyre safety.
PolishJeżeli chce pan poczynić postępy w zakresie systemu podatkowego w UE, proponujemy panu współpracę bezwarunkowo.
We propose to cooperate unconditionally with you if you wish to make progress on a European tax system.
PolishOdrzutów trzeba bezwarunkowo zabronić.
PolishPowtarzam: bezwarunkowo i pilnie należy w ten sposób pomóc ciemiężonemu narodowi, kładąc kres staremu konfliktowi.
I repeat: unconditional and urgent assistance should be provided to an oppressed nation, thus putting an end to this old conflict.
PolishJeżeli prezydent Łukaszenko chce poprawić swój wizerunek, niech natychmiast i bezwarunkowo uwolni Aleksandra Kazulina.
In my view, if President Lukashenko really wants to improve his image, he should free Mr Kazulin immediately and unconditionally.
PolishRosja powinna bezwarunkowo wypełnić wszystkie postanowienia porozumienia z 2008 roku między Rosją, Unią Europejską i Gruzją.
Russia should fulfil unconditionally all the provisions of the 2008 agreement between Russia, the European Union and Georgia.
PolishWładze azerbejdżańskie muszą uwolnić więźniów sumienia, Adnana Hajizade i Emina Abdullayeva, niezwłocznie i bezwarunkowo.
The Azerbaijani authorities must release the prisoners of conscience, Adnan Hajizade and Emin Abdullayev, immediately and unconditionally.
PolishWłączenie takich partnerów zależy jednak od stworzenia podstawowej infrastruktury, do czego powinniśmy się bezwarunkowo przyczynić.
Inclusion of these partners, however, depends on the creation of a basic infrastructure, to which we should contribute unconditionally.
PolishRutynowa i zachowawcza interpretacja międzynarodowego prawa każe zamknąć Guantanamo bezwarunkowo i od razu.
Mr President, standard conservative interpretation of international law requires Guantánamo to be closed immediately and unconditionally.
PolishBezwarunkowo!
PolishPo pierwsze chciałabym zaznaczyć, że PE dość jasno i bezwarunkowo popiera konferencję w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej.
My first point is that the EP clearly and unconditionally supports the UN Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity.
PolishNie ma jednak sensu bezwarunkowo przyjmować rozporządzenia obarczonego licznymi błędami, jeżeli istnieją sposoby umożliwiające jego poprawienie.
It does not make sense, however, to accept a flawed regulation unquestioningly if there are some ways in which it could be improved.
PolishWówczas ustęp 3 otrzymałby następujące brzmienie: "wzywa Sąd Apelacyjny, aby ten na posiedzeniu w dniu 12 maja 2009 r. bezzwłocznie i bezwarunkowo zwolnił Roxanę Saberi...”.
Paragraph 3 would then read: 'Urges the Appeals Court at its hearing of 12 May to release Roxana Saberi...'.
PolishSzukałem cząsteczki, jakiejkolwiek, z taką wibracją, i która - rzecz jasna - bezwarunkowo powinna pachnieć siarką.
I went searching for a type of molecule, any molecule, that would have that vibration and that -- the obvious prediction was that it should absolutely smell of sulfur.