"bezsenność" - angielskie tłumaczenie

PL

"bezsenność" po angielsku

PL

bezsenność {żeński}

volume_up
1. ogólne
bezsenność
Zmiany w schemacie spania, takie jak bezsenność i senność
Changes in sleep pattern, such as sleeplessness (insomnia) and sleepiness
Sleeplessness, anxiety.
Po zakończeniu przyjmowania leku może powrócić początkowa bezsenność oraz mogą wystąpić takie objawy jak zmiany nastroju, lęk i niepokój.
On stopping treatment, your original sleeplessness may return and you may experience symptoms such as mood changes, anxiety, and restlessness.
bezsenność (też: czujność)
2. "chroniczna", Medycyna
bezsenność
W badaniach tych stwierdzono u chorych pierwotną bezsenność (psychofizjologiczną).
In these studies, patients were diagnosed with primary (psychophysiological) insomnia.
senność, trudności w zasypianiu (bezsenność), nerwowość, zawroty głowy pochodzenia
drowsiness, difficulties to fall asleep (insomnia), nervousness, vertigo,
Niezbyt często: zaburzenia smaku, bezsenność, parestezje lub niedoczulica, senność.
Uncommon: dysgeusia, insomnia, paresthaesia/ hypaesthesia, somnolence.

Przykłady użycia - "bezsenność" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Polishniezwykłe sny koszmary nocne, depresja, bezsenność, zaburzenia snu, euforia
abnormal dreams nightmares, depression, insomnia, sleep disorder, euphoric mood
PolishW badaniach tych stwierdzono u chorych pierwotną bezsenność (psychofizjologiczną).
In these studies, patients were diagnosed with primary (psychophysiological) insomnia.
Polishsenność, trudności w zasypianiu (bezsenność), nerwowość, zawroty głowy pochodzenia
drowsiness, difficulties to fall asleep (insomnia), nervousness, vertigo,
PolishNiepokój Nerwowość Halucynacje Omamy wzrokowe Bezsenność Stan splątania
Anxiety Nervousness Hallucination Visual hallucination Insomnia Confusional state
PolishZaburzenia układu nerwowego: nieprawidłowy chód, dysfonia, bezsenność, senność
Nervous System Disorders: abnormal gait, dysphonia, insomnia, somnolence
PolishOmamy Zawroty głowy, senność, bezsenność, nadmierna aktywnośc psychomotoryczna, drgawki
Hallucinations Dizziness, somnolence, insomnia, psychomotor hyperactivity, seizures
PolishZawroty głowy, parestezje, przeczulica dotykowa, senność, bezsenność, niepokój
Dizziness, paraesthesia, hyperaesthesia, somnolence, insomnia, anxiety
PolishNiezbyt często: zaburzenia smaku, bezsenność, parestezje lub niedoczulica, senność.
Uncommon: dysgeusia, insomnia, paresthaesia/ hypaesthesia, somnolence.
PolishNiezbyt częstymi objawami niepożądanymi są gorączka, bezsenność, świąd i wysypka.
Uncommon side effects include fever, insomnia, itching and rash.
PolishBezsenność może być spowodowana zaburzeniami fizycznymi lub psychicznymi.
Insomnia may represent an underlying physical or psychiatric disorder.
Polishból głowy. senność, zawroty głowy, drżenie, bezsenność. ataksja. oczopląs.
headache. somnolence, dizziness, tremor, insomnia. ataxia. nystagmus.
Polishapatia, depresja, nastrój depresyjny, osłabienie libido, koszmary senne, bezsenność, nerwowość
apathy, depression, depressed mood, decreased libido, nightmare, nervousness
PolishZaburzenia psychiczne§ Depresja, chwiejność emocjonalna, bezsenność Bardzo często:
Dyspnoea, tachypnea, epistaxis, coughing, nasal congestion, nasal irritation, rhinorrhea, sneezing
PolishDepresja, bezsenność, lęk Pobudzenie, zaburzenia snu Mania, obniżenie libido, nerwowość,
Depression, Insomnia, Anxiety Agitation, Sleep disorder Mania, Libido decreased, Nervousness
Polishczęste działania niepożądane: zawroty głowy, senność, trudności w zasypianiu (bezsenność),
Common side effects: dizziness, sleepiness (somnolence), difficulty in sleeping (insomnia),
PolishCzęsto: zaburzenia smaku, zawroty głowy, bóle głowy, bezsenność, pobudzenie, dezorientacja.
Common: perverted sensation of taste, dizziness, headache, insomnia, agitation, confusion.
PolishZaburzenia układu nerwowego Ból głowy Λ Zawroty głowy Bezsenność Migrena
Headache Λ Dizziness Insomnia Migraine Paresthesia Eye disorders
Polishhipofosfatemia, jadłowstręt bezsenność, lęk, splątanie
somnolence, tremor, dizziness, dysgeusia tachycardia, palpitations, bradycardia
Polishobjawy abstynencyjne (głównie lęk, bezsenność, nudności, bóle, pocenie się), bóle w klatce piersiowej.
withdrawal reactions (mostly anxiety, insomnia, nausea, pains, sweating), chest pain.
PolishBezsenność Depresja, osłabienie popędu płciowego, lęk Stan splątania
Insomnia Depression, libido decreased, anxiety Confusional state

Synonimy (polski) dla "bezsenność":

bezsenność