PL

bezrobotny {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
bezrobotny
bezrobotny
Debata zawężona tylko do tej sprawy mogłaby prowadzić do spadku liczby miejsc pracy i wzrostu liczby bezrobotnych.
An isolated debate could lead to the decline of the business location and an increase in the number of people out of work.
Udział osób bezrobotnych w grupie wiekowej od 15 do 24 lat jest wyraźnie wyższy niż w jakiejkolwiek innej grupie wiekowej w UE.
The proportion of people out of work in the 15-24 age group is considerably higher than that for any other age group in the EU.
Mając na uwadze 5,5 miliona bezrobotnych Europejczyków poniżej 25. roku życia, konieczne jest zapewnienie skutecznej strategii rozwiązania tego problemu.
With 5.5 million Europeans under the age of 25 out of work, it is clear that an effective strategy to combat the problem is needed.
bezrobotny (też: bez zatrudnienia)
She was beaten every single day by her husband, who was unemployed.
Osoby od niedawna bezrobotne nie powinny stać się osobami długotrwale bezrobotnymi.
The newly-unemployed should not be allowed to become long-term unemployed.
Liczba bezrobotnych specjalizujących się w uprawianiu tytoniu sięgnęła zenitu.
Ever-increasing numbers of tobacco growers are unemployed.

Przykłady użycia - "bezrobotny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishCodziennie bił ją bezrobotny mąż.
She was beaten every single day by her husband, who was unemployed.
PolishZ kolei pierwszoosobowy narrator, zdradzony haniebnie przez „niewypłacalną historię”, żyje moralnie bez zarzutu jako bezrobotny; co prawda wewnętrznie pusty, ale zadowolony i radosny.
The ‘I’ narrator, on the other hand, shamefully betrayed by a ‘bankrupt history’, lives on, morally unimpeachable, as one of the unemployed; innerly liquidated, yet cheerful and content.

Synonimy (polski) dla "bezrobotny":

bezrobotny