PL

bezpodstawny {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
bezpodstawny (też: gołosłowny)
Węgierscy posłowie socjaliści rzucają bezpodstawne oskarżenia, podburzając przy tym innych.
The Hungarian socialist Members here are making baseless accusations, and are even inciting others.
What an outrageous and baseless comparison!
Wierzę też, że Rumunia właściwie zareagowała na zupełnie bezpodstawne podejrzenia, jakie zostały wysunięte.
I also believe that Romania has given adequate replies to the completely baseless accusations which have been levelled.
bezpodstawny (też: gołosłowny)
Od 100 lat staramy się zwalczyć tę nieuczciwą i bezpodstawną dyskryminację.
We have been fighting for 100 years now to combat unfair and groundless discrimination.
Dopóki utrzymywany będzie ten bezpodstawny optymizm zawarty w punkcie ósmym, moja grupa wycofuje poparcie dla tego sprawozdania.
While this groundless optimism in paragraph 8 is maintained, my Group is withdrawing its support for this report.
Znajomość obecnej sytuacji prawnej ma zasadnicze znaczenie w rozpraszaniu bezpodstawnych obaw.
Familiarisation with the actual legal situation is crucial to dispelling the groundless fears.
bezpodstawny (też: nieuzasadniony)
volume_up
invalid {przym.} (argument, claim, conclusion)
bezpodstawny (też: niepotwierdzony)

Przykłady użycia - "bezpodstawny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishDopóki utrzymywany będzie ten bezpodstawny optymizm zawarty w punkcie ósmym, moja grupa wycofuje poparcie dla tego sprawozdania.
While this groundless optimism in paragraph 8 is maintained, my Group is withdrawing its support for this report.