PL

bezpiecznie {przysłówek}

volume_up
bezpiecznie (też: niegroźnie)
Będą to informacje przypominające lekarzom, w jaki sposób bezpiecznie stosować lek.
This checklist will remind prescribers how to use the medicine safely.
Wstrzykiwacz OptiSet zaprojektowano tak, aby działał dokładnie i bezpiecznie.
Your OptiSet is designed to work accurately and safely.
Pierwsze dwa reaktory już funkcjonują - bezpiecznie i wydajnie.
The first two reactors are already operating safely and efficiently.
bezpiecznie (też: pewnie)
volume_up
securely {przysł.} (safely)
Tedy będziesz chodził bezpiecznie droga twoją, a noga twoja nie potknie się.
Then shalt thou walk in thy way securely, And thy foot shall not stumble.
Ale kto mię słucha, bezpiecznie mieszkać będzie, a będzie wolny od strachu złych rzeczy.
But whoso hearkeneth unto me shall dwell securely, And shall be quiet without fear of evil.
O sfinalizowanie zakupu poprosimy wyłącznie po tym, jak bezpiecznie zalogujesz się na swoje konto.
We will only ask you to complete a purchase after you have securely signed in to your account.

Przykłady użycia - "bezpiecznie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPrzeszkolone osoby powiedzą pacjentowi, jak bezpiecznie stosować opisywany produkt.
They should tell you anything you need to do for the safe use of this medicine.
PolishDo tej pory nie wykazano, że stosowanie leku Baraclude w czasie ciąży jest bezpiecznie.
It has not been demonstrated that Baraclude is safe to use during human pregnancy.
PolishPo drugie, musimy zapewnić, że owoce i warzywa można bezpiecznie spożywać.
Secondly, we must ensure that fruit and vegetables are safe for consumption.
PolishCzęść z nich tylko dlatego, że nie ma kraju, do którego mogliby bezpiecznie powrócić.
Some of them are there only because there is no safe country to which they can return.
PolishTedy będziesz chodził bezpiecznie droga twoją, a noga twoja nie potknie się.
Then shalt thou walk in thy way securely, And thy foot shall not stumble.
PolishPakiet informacyjny będzie przypominać o tym, jak bezpiecznie stosować preparat Tasigna.
The pack will remind them of how Tasigna should be used safely in patients.
PolishBędą to informacje przypominające lekarzom, w jaki sposób bezpiecznie stosować lek.
This checklist will remind prescribers how to use the medicine safely.
PolishAlbo, w jaki sposób każdego dnia bezpiecznie rozbijać i usuwać 83 miliony jaj?
Or, how do you safely smash and dispose of 83 million eggs every day?
PolishJeżeli mogłabym im to dać, ale i bezpiecznie doprowadzić do celu, zrobiłabym to.
But if I could give it and still see them safely through, I would.
PolishA to, po kilku dniach, sprawiło, że kenijska prasa poczuła, że może bezpiecznie o tym mówić.
And that, after a couple of days, made the Kenyan press feel safe to talk about it.
PolishW samych tylko Indiach, 62 procent wszystkich zastrzyków nie jest podawanych bezpiecznie.
And in fact in India alone, 62 percent of all injections given are unsafe.
PolishWówczas obywatele UE będą czuli się bezpiecznie, stosując autentycznie wysokiej jakości leki.
Then EU citizens will feel safe when using genuinely high quality medicines.
PolishW badaniach klinicznych fezoterodyna była bezpiecznie podawana w dawkach do 28 mg na dobę.
Fesoterodine has been safely administered in clinical studies at doses up to 28 mg/ day.
PolishOni również są odpowiedzialni za zagwarantowanie, że ich dzieci bawią się bezpiecznie.
They also have a responsibility to ensure that children play safely.
PolishAle kto mię słucha, bezpiecznie mieszkać będzie, a będzie wolny od strachu złych rzeczy.
But whoso hearkeneth unto me shall dwell securely, And shall be quiet without fear of evil.
PolishPróbowałem też żyć bezpiecznie, bo to część dbania o zdrowie.
I also tried to be the safest person I could be, because that's a part of health.
PolishTanie nie zawsze znaczy dobre, ani też tanio nie zawsze znaczy bezpiecznie.
Cheap does not always mean good, nor does cheap always mean safe.
PolishDaje mu Bóg, na czemby bezpiecznie spolegać mógł: wszakże oczy jego patrzą na drogi ich.
[God] giveth them to be in security, and they rest thereon; And his eyes are upon their ways.
PolishJedneż rzeczy wam pisać mnie nie mierzi, a wam jest bezpiecznie.
To write the same things to you, to me indeed is not irksome, but for you it is safe.
PolishMyślę, że możemy bezpiecznie powiedzieć, że wspólnie nam się to udało.
I think we can safely say that together, we have succeeded in this.

Synonimy (polski) dla "bezpiecznie":

bezpiecznie
bezpieczny