PL bezczelny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

1. ogólne

bezczelny (też: dobitny, jawny, rażący)
volume_up
blatant {przym.}
Był bezczelny, zuchwały, był prawdziwym macho, macho, który zawsze chciał zabłysnąć.
He was brash, irreverent -- he was full of macho, a kind of macho one-upmanship.
bezczelny (też: bezwstydny, czelny)
volume_up
brazen {przym.}
This is a brazen expression of the arrogance of power!
Wobec ogólnikowego nawiązania do kryzysu finansowego i jego wyobrażalnych konsekwencji dla nadzoru i kontroli, jest to jedynie bezczelna próba poprawy pozycji UE.
With vague references to the financial crisis and its conceivable consequences for supervision and scrutiny, this is nothing more than a brazen attempt to advance the EU's position.
bezczelny
volume_up
caddish {przym.} [Bryt.] [pot.]
bezczelny (też: zawadiacki, zuchwały, impertynencki)
volume_up
cheeky {przym.}
bezczelny (też: zuchwały, bezbożny, czelny)
volume_up
impudent {przym.}
bezczelny (też: rozzuchwalony)
volume_up
insolent {przym.}
bezczelny (też: arogancki)
bezczelny (też: arogancki, nachalny)
volume_up
pushy {przym.} [pot.]
bezczelny (też: elegancki, szykowny, zuchwały, butny)
volume_up
sassy {przym.}
bezczelny
volume_up
uppish {przym.} [Bryt.] [pot.]
bezczelny
volume_up
uppity {przym.} [Bryt.] [pot.]
bezczelny (też: śmiały, zuchwały, rozzuchwalony)
volume_up
audacious {przym.}
Jednakże to tylko bezczelna próba uprzedzenia decyzji politycznych.
However this is just an audacious way of pre-empting a political decision.
bezczelny (też: mosiężny, zuchwały)
volume_up
brassy {przym.}
bezczelny (też: śmiały, zuchwały)
bezczelny (też: przedni, wysunięty do przodu)
volume_up
forward {przym.}
bezczelny
volume_up
fresh {przym.} [Amer.] [pot.]
bezczelny (też: zuchwały, impertynencki, pyskaty)
Don't be impertinent!
bezczelny (też: bezwstydny)
bezczelny (też: gruby, tłusty, śmiały, odważny)
volume_up
bold {przym.}
Był już w historii czas, kiedy ludzie bezczelnie próbowali otwierać granice.
There was once a time when people did bold things to open the frontier.
Więc robimy ten bezczelny krok i umieszczamy informację o cholesterolu na tej samej stronie, bo tak właśnie będzie to analizowane przez lekarza.
So we take the bold step of putting the cholesterol information on the same page, which is the way the doctor is going to evaluate it.
Rzymianie zawsze mieli rację, a jeśli zaatakowany przeciwnik był dostatecznie bezczelny, aby się bronić, ich kronikarze przedstawiali to jako zły uczynek.
The Romans were always right and their chroniclers painted it as a wrongdoing when an attacked opponent was bold enough to defend himself.

2. pejoratywny

bezczelny
volume_up
barefaced {przym.}
bezczelny (też: nadęty)
volume_up
pissy {przym.} [wulg.]

3. "nadzwyczajnie"

bezczelny (też: śmiały)
volume_up
temerarious {przym.} [pej.]

Przykłady użycia - "bezczelny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJej parlament wydaje się w coraz bardziej bezczelny sposób ograniczać prawa gejów.
Their Parliament seems to be becoming ever more shameless in the way in which it is curtailing gay rights.
PolishObecnie, poprzez te zmiany, chcą w jeszcze bardziej bezczelny sposób odebrać pieniądze Bułgarii i przydzielić je innemu krajowi, a przez to zamaskować własne winy.
Now with these changes, which they want even more blatantly to use to take money from Bulgaria and reallocate it to another area, they actually want to cover up their own guilt.