"bezbarwny" - angielskie tłumaczenie

PL

"bezbarwny" po angielsku

volume_up
bezbarwny {przym. m.}
volume_up
barwny {przym. m.}

PL bezbarwny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

1. ogólne

bezbarwny
volume_up
colorless {przym.}
Koncentrat Keppra to przezroczysty, bezbarwny, jałowy roztwór.
Keppra concentrate is a clear, colorless, sterile solution.
Jest on całkowicie przezroczysty, bezwonny, bezbarwny.
It's perfectly clear, it's odorless, it's colorless.
Klarowny, bezbarwny roztwór o pH 7, 0.
Clear, colorless, pH 7.0 solution.
bezbarwny (też: nijaki, mdły, nieciekawy)
volume_up
bland {przym.}
bezbarwny (też: mdły, płaski, pozbawiony wyrazu)
volume_up
insipid {przym.}
bezbarwny (też: bez wyrazu, bez życia, nijaki, nieciekawy)
volume_up
lackluster {przym.} [Amer.]
bezbarwny (też: bez wyrazu, bez życia, nijaki, przygasły)
volume_up
lacklustre {przym.} [Bryt.]
bezbarwny (też: monotonny)
volume_up
monochrome {przym.} [przen.]
bezbarwny
volume_up
pallid {przym.}
bezbarwny (też: banalny, nudny, mdły, nieciekawy)
volume_up
vapid {przym.}

2. "głos"

bezbarwny (też: mdły, bez wyrazu)
volume_up
toneless {przym.} (voice)

Przykłady użycia - "bezbarwny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishna Przejrzysty lub lekko opalizujący, bezbarwny lub lekko żółtawy płyn. nia ole
ge Clear to slightly opalescent, colourless to slightly yellowish liquid. lon 4.
PolishSporządzony roztwór powinien być przejrzysty, bezbarwny lub w kolorze słomkowym.
Reconstituted solution is a clear colourless to light straw-coloured solution.
PolishProszek jest białą lub niemal białą masą, a rozpuszczalnik to bezbarwny płyn.
The powder is a white to off-white cake and the solvent is a colourless liquid.
PolishPo rozpuszczeniu powstały roztwór powinien być klarowny i bezbarwny do jasnożółtego.
After reconstitution the solution should be clear and colourless to pale yellow.
PolishMożna wykorzystać tylko przejrzysty i bezbarwny roztwór bez widocznych cząstek.
Only clear and colourless solutions without visible particles should be used.
PolishPo odtworzeniu jest to przezroczysty, bezbarwny płyn, nie zawierający cząstek stałych.
After reconstitution it is a clear, colourless liquid, free from foreign matter.
PolishPrzygotowany roztwór jest bezbarwny, przezroczysty do lekko opalizujacego.
The reconstituted product is a colourless, clear to slightly opalescent solution.
PolishJest to roztwór przejrzysty do lekko opalizującego, bezbarwny do bladożółtego.
It is a solution that is clear to slightly opalescent, and colourless to pale yellow.
PolishRoztwór jest przezroczysty lub lekko opalizujący, bezbarwny do bladożółtego.
The solution is clear or slightly opalescent and colourless to pale yellow.
PolishPrzezroczysty roztwór, bezbarwny do jasnobursztynowego, o pH 7, 0- 8, 5.
Clear, colourless to light amber solution with pH ranging between 7.0 and 8.5.
PolishRoztwór jest przezroczysty lub lekko opalizujący, bezbarwny lub bladożółty.
The solution is clear or slightly opalescent and colourless or pale yellow.
PolishRoztwór jest przezroczysty lub lekko opalizujący, bezbarwny lub jasnożółty.
The solution is clear or slightly opalescent and colourless or pale yellow.
PolishNie stosować preparatu NovoRapid, jeśli roztwór nie jest bezbarwny i klarowny.
NovoRapid should not be used if it does not appear clear and colourless.
PolishJest przezroczysty, bezbarwny do bladożółtego, nie zawiera kłaczków lub cząsteczek stałych.
It is clear, colourless to pale yellow, and does not contain flakes or particles.
PolishKoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Jałowy, klarowny, bezbarwny roztwór wodny.
Concentrate for solution for infusion Sterile, clear, colourless, aqueous solution.
PolishRoztwór powinien być klarowny i bezbarwny oraz nie powinien zawierać widocznych cząstek.
The solution should be clear and colourless and free from visible particles.
PolishRoztwór jest przejrzysty lub lekko opalizujący, bezbarwny lub jasnożółty.
The solution is clear or slightly opalescent and colourless or pale yellow.
PolishRozpuszczony roztwór jest przezroczysty i bezbarwny, a jego ostateczne pH wynosi od 4 do 7.
The reconstituted solution is clear and colourless, with a final pH of 4 to 7.
PolishYtracis to klarowny, bezbarwny roztwór zawierający substancję czynną – chlorek itru (90Y).
Ytracis is a solution containing the active substance yttrium (90Y) chloride.
PolishSporządzony roztwór powinien być przejrzysty, bezbarwny lub w kolorze słomkowym.
The resulting solution is clear and ranges in colour from colourless to light straw-coloured.