"bardzo niechętnie" - angielskie tłumaczenie

PL

"bardzo niechętnie" po angielsku

PL

bardzo niechętnie {przysłówek}

volume_up
bardzo niechętnie

Przykłady użycia - "bardzo niechętnie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Polish. - Bardzo niechętnie głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania.
in writing. - I voted in favour of this very reluctantly.
PolishPrawda jest jednak taka, że niektóre rządy były bardzo niechętnie koncepcji tego rodzaju rozbudowy.
However, the truth of the matter is that some governments were extremely reluctant to espouse a development of this nature.
PolishMy się możemy, chociaż bardzo niechętnie, zgodzić na to, że tablice nie działają.
rapporteur. - (PL) Mr President, I think we can agree, however unwillingly, that the displays are not working.
PolishMuszę powiedzieć, że jako lojalny konserwatysta posłuchałem rzecznika dyscypliny i głosowałem za tym środkiem, ale zrobiłem to bardzo niechętnie.
I have to say that I voted in favour of this measure as a loyal Conservative following the whip, but I did so with great reluctance.
PolishŻałuję jedynie, że pomimo jego najlepszych wysiłków, porozumienie, które mamy dzisiaj przed sobą, nasza grupa może poprzeć bardzo niechętnie.
I am only sorry that despite his best efforts the agreement we have before us today is one that my group can support only very reluctantly.
PolishZ uwagi na niestabilne rządy w wielu krajach rozwijających się, naruszenia demokracji oraz korupcję, bardzo niechętnie odnoszę się do wspierania ich budżetów krajowych.
In view of the unstable regimes in many developing countries, the violations of democracy and the corruption I am very reluctant to prop up their national budgets.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "bardzo niechętnie"

niechętnie przysłówek
bardzo przysłówek
bardzo dużo
English
bardzo burzliwy przymiotnik
English
bardzo krytyczny przymiotnik
English
bardzo ożywiony przymiotnik
English
bardzo mały przymiotnik