"bardzo bezpośredni" - angielskie tłumaczenie

PL

"bardzo bezpośredni" po angielsku

PL

bardzo bezpośredni {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up

Przykłady użycia - "bardzo bezpośredni" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMamy tu architekturę, która łączy miasto ze światem natury w bardzo bezpośredni sposób.
Now we have an architecture that connects a city to the natural world in a very direct and immediate way.
PolishMa ona bardzo bezpośredni kontakt z obywatelami i zajmuje się problemami zgłaszanymi przez indywidualne osoby i grupy.
It has very direct links with citizens and it deals with problems raised by individuals and groups.
PolishRzeczywistość w bardzo konkretny i bezpośredni sposób przenoszono do teatru, choćby w „Prometeuszu” Ajschylosa, gdzie za dekorację posłużyło złomowisko aut.
Reality was incorporated directly into the theatre in a very concrete way. A car dump served as the setting for Aeschylus’s “Prometheus”.
PolishZwiększenie przejrzystości i uproszczenie rozporządzenia w tym sektorze jest bardzo wymagane i w bezpośredni sposób przyniesie korzyści szkockim rolnikom.
The increase in transparency and simplification of regulation within this sector is much needed and will directly benefit Scottish farmers.
PolishUsługi są odmienne od towarów, ponieważ handel nimi ma często bardzo bezpośredni związek z ludzkim wysiłkiem, a nie tylko z wirtualnym handlem technologią.
Services are not like goods because trade in them often very directly involves human endeavour and not just the virtual trading of a technology.
PolishPowinni oni otrzymać pomoc finansową i sądzę, że jakkolwiek suma jaka w chodzi w grę nie jest bardzo wielka, byłby to bezpośredni i pilnie potrzebny wyraz europejskiej solidarności.
They should be given financial assistance, as I believe, even though the sum involved is not so great, this would be a direct and urgently needed expression of European solidarity.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "bardzo bezpośredni"

bardzo przysłówek
bezpośredni przymiotnik