"bam" - angielskie tłumaczenie

PL

"bam" po angielsku

EN
PL

bam {męski}

volume_up
bam

Przykłady użycia - "bam" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishChociaż problem sektora bananów nie jest nowy, to finansowanie BAM jest w dalszym ciągu problemem.
Although the banana question is a long-standing issue, financing the BAM remains problematic.
PolishPrzez 28 dni nudziliśmy się śmiertelnie a wtedy 29- tego - bam!
For 28 days you were bored to tears and then on the 29th - boof!
PolishProjekt budżetu korygującego nr 03/2010: sekcja 3 - Komisja - BAM (środki towarzyszące dotyczące bananów) (
Draft amending budget No 3/2010: Section III - Commission - BAM (Banana Accompanying Measures) (
Polish(Śmiech) Po epizodzie ''wielki macho Rrrrrrr BAM! ~~~ Damy popalić tej asteroidzie'', czas włożyć białe rękawiczki.
(Laughter) After the big macho "Rrrrrrr BAM! We're gonna hit this thing in the face," then we bring in the velvet gloves.
PolishPonadto przy uchwalaniu aktualnych wieloletnich ram finansowych nie przewidziano konieczności udzielenia pomocy finansowej dla BAM.
In addition, the need for financial assistance linked to accompanying measures for the bananas sector was not provided for in adopting the multiannual financial framework (MFF) in force.
PolishTylko kilka konkretnych pytań: jak możemy wrócić do umieszczenia misji EU BAM na przejściu w Rafah, mając na uwadze dotychczasowy brak stabilności?
(ES) Mr President, just a few very specific questions: how can we go back to the EU BAM to the Rafah crossing point, given the insecurity of the previous situation?
PolishRównież wypłata środków na rzecz zreformowania produkcji bananów - środki towarzyszące dotyczące bananów (BAM) - nie powinna odbywać się kosztem bieżących programów na rzecz rozwoju.
Neither should the release of funds for the reform of banana production - Banana Accompanying Measures (BAM) - be at the expense of current development programmes.