PL

badanie rynku {nijaki}

volume_up
1. Ekonomia
badanie rynku

Przykłady użycia - "badanie rynku" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishProponowane przez panią komisarz badanie rynku jest już realizowane między innymi w Belgii.
This market test that you propose is already being applied in Belgium, among other countries.
PolishZwracam się do publiczności na całym świecie: chcę podkreślić, że badanie było przeprowadzone na rynku amerykańskim.
So to our global TED audiences, I want to say that this was a U.S. sample.
PolishMoim zdaniem sposób świadczenia usług publicznych powinien być oceniany na szczeblu krajowym i nie jest w tym celu potrzebne żadne obowiązkowe badanie rynku.
How the public interest is served should, in my view, be assessed at national level and no compulsory market test is necessary for that purpose.
PolishCzy dostępne jest jakiekolwiek badanie rynku dotyczące tego, w jakim stopniu obywatele są poinformowani o traktacie reformującym, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym?
Is any analysis or market research available on how well informed people are about this Reform Treaty, both quantitatively and qualitatively?

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "badanie rynku"

badanie rzeczownik
badanie cytologiczne rzeczownik
badanie tropów rzeczownik
English
badanie tomografii komputerowej rzeczownik
English
badanie krwi rzeczownik
English
lider na rynku rzeczownik
badanie palpacyjne rzeczownik
English
rozwój rynku rzeczownik
badanie tomograficzne rzeczownik
English
badanie natężenia ruchu rzeczownik