"badania nad" - angielskie tłumaczenie

PL

"badania nad" po angielsku

PL badania nad
volume_up

trending_flat
"czymś"

badania nad
Konieczne są inwestycje w badania nad wydajnym wytwarzaniem energii odnawialnej.
Investments must be made in research into the efficient production of renewable energy.
W Europie badania nad reaktorami wysokotemperaturowymi trwają od kilku lat.
In Europe, research into high-temperature reactors has been going on for some years now.
Badania nad multidotykową interakcją są aktywnym polem działania HCI.
So, multi-touch interaction research is a very active field right now in HCI.
badania nad
Konieczne są inwestycje w badania nad wydajnym wytwarzaniem energii odnawialnej.
Investments must be made in research into the efficient production of renewable energy.
W Europie badania nad reaktorami wysokotemperaturowymi trwają od kilku lat.
In Europe, research into high-temperature reactors has been going on for some years now.
Badania nad multidotykową interakcją są aktywnym polem działania HCI.
So, multi-touch interaction research is a very active field right now in HCI.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "badania nad"

badania rzeczownik
badać czasownik
nad przyimek
English
nad-
English

Przykłady użycia - "badania nad" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishKonieczne są inwestycje w badania nad wydajnym wytwarzaniem energii odnawialnej.
Investments must be made in research into the efficient production of renewable energy.
PolishMusimy inwestować w badania naukowe nad tanimi silnikami o mniejszym zużyciu ropy.
We need to invest in research into cheaper engines that consume less oil.
PolishDalsze wyniki z badania nad mutacją YMDD są zamieszczone w Tabeli 2.
Further results from the trial by YMDD variant status are summarised in Table 2.
PolishW Europie badania nad reaktorami wysokotemperaturowymi trwają od kilku lat.
In Europe, research into high-temperature reactors has been going on for some years now.
PolishBadania nad multidotykową interakcją są aktywnym polem działania HCI.
So, multi-touch interaction research is a very active field right now in HCI.
PolishJuż od około dekady trwają badania nad tak zwanym kryzysem chłopięcym.
There's been about a decade of research about what people are calling the "boy crisis."
PolishZamiast tego powinniśmy zwiększyć nasze inwestycje w technologie ekologiczne i badania nad nimi.
We should instead increase our investment in, and research into, green technology.
PolishW 2006 r. skrytykował naukowców prowadzących badania nad zarodkowymi komórkami macierzystymi.
In 2006 he criticised scientists involved in embryonic stem cell research.
PolishBadania nad zachorowalnością i śmiertelnością nie zostały jeszcze zakończone.
Studies on morbidity and mortality have not yet been terminated.
PolishPrzeprowadzono badania kliniczne nad działaniem leku Corlentor z udziałem prawie 5000 uczestników.
Corlentor has been studied in clinical trials involving nearly 5,000 participants.
PolishGłówne badania nad preparatem Diacomit przeprowadzono u dzieci w wieku powyżej trzech lat.
The main studies of Diacomit were in children over three years of age.
PolishFirma kontynuuje badania nad oddziaływaniem preparatu Myozyme na pacjentów z późną postacią choroby.
The company will continue to study the effect of Myozyme in late-onset patients.
PolishZleciliśmy badania nad opłacalnością by utwierdzić się w sprawie.
So we commissioned an economic feasibility study to try to make the case.
PolishPrzeprowadzono badania kliniczne nad działaniem leku Procoralan z udziałem prawie 5000 uczestników.
Procoralan has been studied in clinical trials involving nearly 5,000 participants.
PolishJeżeli chodzi o biopaliwa, to UE musi zainwestować w badania nad ich drugą generacją...
As regards biofuels, the EU needs to invest in research into the second generation of biofuels ...
PolishCieszę się, że zajmuję się pszczołami, bo nie ma pieniędzy na badania nad nietoperzami.
And I'm glad I'm a bee man and not a bat man, because there's no money to research the bat problems.
PolishDowiedziałem się niedawno, że 45 różnych grup prowadzi badania nad bakteriami rodzaju Salmonella.
I learned recently there were 45 different groups doing research into salmonella bacteria.
PolishChciałbym także, żeby w umowie ujęto inne nowatorskie dziedziny, jak badania nad komórkami macierzystymi.
I would like to see included also other cutting edge fields, such as stem-cell research.
PolishBadania nad interakcjami przeprowadzono wyłącznie z udziałem dorosłych.
Interaction studies have only been performed in adults.
PolishBadania nad rzuceniem palenia nie wykazały spójnych wyników, a skuteczność działania w tym
The studies in smoking cessation did not show consistent results, and the effect of ZIMULTI in this area