"badania diagnostyczne" - angielskie tłumaczenie

PL

"badania diagnostyczne" po angielsku

PL

badania diagnostyczne {niemęskoosobowy}

volume_up
badania diagnostyczne
W czasie takich wizyt mogą być wykonywane badania krwi oraz inne badania diagnostyczne.
Such visits may include blood tests and other diagnostic tests.
Jeśli pacjentka przyjmowała lek STOCRIN w czasie ciąży, lekarz może zlecić regularne badania krwi oraz inne badania diagnostyczne w celu obserwacji rozwoju dziecka.
If you have taken STOCRIN during your pregnancy, your doctor may request regular blood tests and other diagnostic tests to monitor the development of your child.

Przykłady użycia - "badania diagnostyczne" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często Badania diagnostyczne
Uncommon General disorders and administration site Uncommon Investigations
PolishObrzęk obwodowy Obrzęk obwodowy – pogorszenie stanu Znużenie Badania diagnostyczne
Peripheral oedema Peripheral oedema-worsening Fatigue Investigations
PolishBadania diagnostyczne Zaburzenia serca Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Investigations Cardiac disorders Blood and lymphatic system disorders
PolishBadania diagnostyczne Zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych i fosfatazy zasadowej.
Investigations Increase in liver transaminases and in alkaline phosphatase.
PolishW takim przypadku lekarz może zlecić dalsze badania diagnostyczne.
In such case, your doctor may decide to conduct further investigations.
PolishBadania diagnostyczne mogą również wykazać zmniejszenie stężenia potasu we krwi.
Tests may also show decreases in potassium in the blood.
PolishW czasie takich wizyt mogą być wykonywane badania krwi oraz inne badania diagnostyczne.
Such visits may include blood tests and other diagnostic tests.
PolishBadania diagnostyczne Zwiększenie INR (w przypadku jednoczesnego stosowania antagonistów witaminy K).
Investigations INR increase (with concomitant vitamin K antagonist therapy).
PolishBadania diagnostyczne Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej
Investigations Musculoskeletal and connective tissue disorders
PolishBadania diagnostyczne Urazy, zatrucia, powikłania zabiegów
Foot fracture, lower limb fracture, epicondylitis, tendon rupture, fracture
PolishZaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często Badania diagnostyczne
Skin and subcutaneous tissue disorders Common Investigations
PolishBadania diagnostyczne Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach
Investigations Injury, Poisoning and Procedural Complications
PolishObrzęk obwodowy Ból w klatce piersiowej Obrzęk Badania diagnostyczne
Oedema peripheral Chest pain Oedema Investigations
PolishZwiększenie ciśnienia tętniczego krwi Badania diagnostyczne
Investigations Cardiac disorders Nervous system disorders
PolishBadania diagnostyczne nieprawidłowe wyniki czynności wątroby
PolishZmiany ziarniniakowe Badania diagnostyczne Niezbyt często:
PolishBadania diagnostyczne Często: hipokalcemia (patrz punkt 4. 4), zmniejszenie stężenia testosteronu (patrz punkt 4. 4)
Investigations Common: hypocalcaemia (see section 4.4), reduced testosterone levels (see section 4.4)
PolishKlasyfikacja układów i narządów MedDRA Badania diagnostyczne
PolishDziałania niepożądane w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych oraz zebrane z raportów spontanicznych * Badania diagnostyczne:
Adverse Reactions in Placebo-Controlled Trials and Spontaneous Reports* Investigations:
PolishBadania diagnostyczne zmniejszenie st enia glukozy we krwi

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "badania diagnostyczne"

badania rzeczownik
badania kontrolne rzeczownik
badania naukowe rzeczownik
English
badania wyrywkowe rzeczownik
badania nad
badania rynku rzeczownik
badania empiryczne rzeczownik
badania wdrożeniowe rzeczownik
badania nad neonikotynoidami rzeczownik
English