"ba" - angielskie tłumaczenie

PL

"ba" po angielsku

volume_up
ba {wykrz.}
EN

"BA" po polsku

volume_up
BA {rzecz.} [skrót]
PL

ba {wykrzyknik}

volume_up
ba
volume_up
duh {wykrz.} [Amer.] [pot.]
ba (też: zaprawdę)
ba
volume_up
nay {wykrz.} [przest.]
EN

BA {rzeczownik} [skrót]

volume_up

Przykłady użycia - "ba" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTym samolotem, modelem BA146, którego operatorem było FAAM, lata normalnie 120 do 130 osób.
And this plane, the model, BA146, which was run by FAAM, normally flies 120 to 130 people.
PolishOpracowaliśmy także działania, które należy podejmować w razie występowania ba morzu lodu.
We have worked out the measures to be taken in the presence of ice.
PolishGrupa farmakoterapeutyczna: ramipryl i diuretyki, kod ATC C09BA05
Pharmacotherapeutic group: ramipril and diuretics, ATC code C09BA05
PolishPlemię Ba-Ila zbudowało tę wioskę o 400-metrowej średnicy.
The Ba-ila built this village about 400 meters in diameter.
PolishNie mam żadnych informacji dla reżimu partii Ba'ath...
PolishAmadou Hampâté , intelektualista z Mali powiedział: "W Afryce, kiedy umiera stary człowiek, wraz z nim pali się cała biblioteka”.
Amadou Hampâté Bâ, a Malian intellectual, said: 'In Africa, when an old person dies, it is a library that burns'.
PolishBa, nie tylko w porządku.
PolishL02BA03 Mechanizm działania Fulwestrant jest kompetycyjnym antagonistą receptora estrogenowego, wykazując porównywalne z estradiolem powinowactwo.
Mechanism of action Fulvestrant is a competitive estrogen receptor (ER) antagonist with an affinity comparable to estradiol.
PolishOpinia w sprawie modernizacji struktury nadzorczej Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego (BaFin) (CON/2007/32)Niemcy, 15.10.2007,
Opinion on the modernisation of the supervisory structure of the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) (CON/2007/32)Germany, 15.10.2007,
PolishJ06BA02 Immunoglobulina ludzka normalna zawiera głównie nienaruszoną czynnościowo immunoglobulinę G (IgG) o szerokim spektrum przeciwciał przeciwko czynnikom zakaźnym.
Human normal immunoglobulin contains mainly functionally intact immunoglobulin G (IgG) with a broad spectrum of antibodies against infectious agents.
PolishStanowi obecnie ostatnią w istocie pozostałość niegdyś silnej partii Ba'ath, która rządziła również Irakiem, więc w sprawach takich, jak prawa kobiet jest krajem postępowym.
In fact, it remains the only vestige now of the once powerful Ba'athist Party which ruled Iraq as well, so things like women's rights are advanced.
PolishSzybko miał nastąpić przegląd procedur, ba, miały być instalowane specjalne urządzenia - detektory, które byłyby w stanie wykryć substancje niebezpieczne.
There was shortly to be a review of procedures, and in fact special equipment was to be installed, in the form of detectors that would be able to discover hazardous substances.