"błyszczeć" - angielskie tłumaczenie

PL

"błyszczeć" po angielsku

PL błyszczeć
volume_up
[błyszczę|błyszczałbym] {czasownik niedokonany}

błyszczeć (też: mienić się, błysnąć, skrzyć się)
błyszczeć (też: migotać, być błyskotliwym)
Według mnie musi być tutaj również drugi priorytet. a mianowicie Parlament musi błyszczeć, jeżeli chodzi o dyscyplinę budżetową.
For me, there has to be a second priority here, too, namely, that Parliament must shine when it comes to budgetary discipline.
Zgodnie ze sprawozdaniem pana posła Fernandesa, Parlament Europejski musi błyszczeć na polu ustawodawczym, a wszystkie zasoby muszą służyć temu celowi.
According to the Fernandes report, the European Parliament must shine in the legislative field and all resources must serve that end.
Chcę uczestniczyć we wszystkim, czym się zajmujemy: jak srebrna nić, a nie słaba nitka, srebrna nić, która jest mocna i błyszczy się, tak aby każdy ją dostrzegł.
I want it to be part of everything that we do: a silver thread, not a filigree thread, a silver thread that is strong but that shines and is there for everyone to witness.

Synonimy (polski) dla "błyszczeć":

błyszczeć