"błędy" - angielskie tłumaczenie

PL

"błędy" po angielsku

volume_up
błędy {niemęskoos.}

PL błędy
volume_up
{niemęskoosobowy}

błędy
volume_up
errors {l.mn.}
(Śmiech) „Odtworzyliśmy błędy wcześniej.” „Maszyna działa, świetnie.
(Laughter) "We've duplicated errors before." ~~~ "Machine run, fine.
Błędy popełnia się wskutek nieuwagi lub niewiedzy.
(DE) Madam President, errors are made through carelessness or ignorance.
Gdzieś znajduje się punkt, w którym przecinają się błędy, koszty i ryzyka.
Somewhere there is a point where the errors, costs and risks meet.
błędy
Popełniają błędy każdego dnia - błędy zrodzone z niedbalstwa.
They make mistakes every single day -- mistakes born out of carelessness.
Za zaistniałe błędy odpowiedzialność ponosi również Komisja.
These are mistakes in the process for which you have to share the responsibility.
Musimy mieć też świadomość, że oczywiście eksperci także popełniają błędy.
And we've also got to be aware that experts, of course, also make mistakes.
błędy (też: wady, usterki, skazy)
volume_up
flaws {l.mn.}
Tragiczne wydarzenia w Japonii ujawniły nie tylko błędy i wady w reaktorach japońskich.
. - Mr President, the tragic events in Japan have not only revealed mistakes and flaws in Japanese reactors.

Przykłady użycia - "błędy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTak, musimy wziąć odpowiedzialność za nasze błędy, ale nie popełniliśmy ich sami.
Yes, we have to take responsibility for our many failures, but we did not act alone.
PolishOczywiście opinie naukowe, na których się opieramy, mogą zawierać błędy.
Of course the scientific advice that we are using can very often be flawed.
PolishJeśli chodzi o iluzję poznawczą, o wiele trudniej jest pokazać ludziom ich błędy.
So I want to show you some cognitive illusions, or decision-making illusions, in the same way.
PolishNiektóre błędy w konfiguracji hostingu mogą powodować nieoczekiwany wybór URL-a z innej domeny.
Some hosting misconfigurations may cause unexpected cross-domain URL selection.
PolishW wielu krajach europejskich błędy lekarskie są nadal często spotykane.
Malpractice still represents a reality in many European Union countries.
PolishJadą tam nastawieni krytycznie, aby wykryć błędy w postępowaniu. Panie Komisarzu!
They go there with a critical eye to find what is not right.
PolishSukces tkwi w samym działaniu, zaś błędy są celebrowane i analizowane.
Success is in the doing, and failures are celebrated and analyzed.
PolishZmieńmy ten obraz razem i zacznijmy poprawiać błędy.
Let's change the narrative together and let's start righting writing wrongs.
PolishW trakcie procesów integracyjnych z pewnością popełniono błędy.
There have definitely been failures in the integration processes.
PolishPonieważ rzeźba jest tak mała, nie można sobie pozwolić na błędy.
Because it's such a small sculpture, nothing can go wrong.
PolishUdało jej się zmieścić trzy błędy zaledwie w dziewięciu słowach.
It managed to get three facts wrong in only eight words.
PolishBłędy zdarzają się częściej niż przypuszczamy.
The failure rates happen to be much higher than might be expected.
PolishByć może podczas indeksowania witryny przez Google występują błędy lub pojawił się problem dotyczący jej zawartości.
Maybe Google is having problems crawling your site, or maybe there’s a problem with your content.
PolishProszę wszystkich językoznawców, żeby wybaczyli mi błędy gramatyczne, ponieważ nie powracałam do tego tekstu od 10 lat.
And those linguists, please pardon the grammar, because I've not looked at it in the last 10 years.
PolishJeśli nie znajdziesz omówienia swojego problemu na kartach Typowe błędy i Rozwiązywanie problemów, poszukaj na karcie Inne problemy.
Looking to learn more about the new Google bar at the top of Google Mail?
PolishMożna też popełnić błędy w projektowaniu.
Or, you take this particular un-retouched photograph.
PolishJest takie tybetańskie powiedzenie: "Jeżeli jesteś naprawdę bliskim przyjacielem, wskaż wyraźnie przyjacielowi jego błędy”.
There is a Tibetan saying: 'If you are a true close friend, then make clear the faults of your friend'.
PolishMŚP są siłą napędową naszej gospodarki - nie powinny być karane za cudze błędy w zarządzaniu sektorem finansowym.
SMEs are the driving force of our economies - they should not be punished for mismanagement in the financial sector.
PolishKomisja stwierdziła i zgłosiła poważne błędy w zarządzaniu, które doprowadziły do nacjonalizacji banku w 2008 roku.
It discovered and reported serious failures of supervision, which resulted in the nationalisation of a bank in 2008.
PolishProblematyczne jest także to, że sprawozdanie zostało umieszczone w kontekście strategii lizbońskiej zawierającej poważne błędy.
Also the fact that the report is framed in the context of the deeply flawed Lisbon Strategy is a problem