"autobiograficzny" - angielskie tłumaczenie

PL

"autobiograficzny" po angielsku

PL

autobiograficzny {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
autobiograficzny
autobiograficzny
Chciałbym powiedzieć -- taka drobna wstawka autobiograficzna -- że jestem żonaty.
I want to say -- just a little autobiographical moment -- that I actually am married to a wife, and she's really quite wonderful.
Fikcja od samego początku była dla mnie mniej autobiograficzną manifestacją a bardziej transcendentalną podróżą do innych żyć, innych możliwości.
So from the very beginning, fiction for me was less of an autobiographical manifestation than a transcendental journey into other lives, other possibilities.