"arypiprazol" - angielskie tłumaczenie

PL

"arypiprazol" po angielsku

volume_up
arypiprazol {m.}
PL

arypiprazol {męski}

volume_up
1. Chemia
arypiprazol
Substancja czynna preparatu Abilify, arypiprazol, jest lekiem przeciwpsychotycznym.
The active substance in Abilify, aripiprazole, is an antipsychotic medicine.
Arypiprazol nie zaburzał płodności w badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję.
Aripiprazole did not impair fertility in reproductive toxicity studies.
Arypiprazol po podaniu doustnym w postaci roztworu jest dobrze wchłaniany.
Aripiprazole is well absorbed when administered orally as the solution.

Przykłady użycia - "arypiprazol" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishSubstancja czynna preparatu Abilify, arypiprazol, jest lekiem przeciwpsychotycznym.
The active substance in Abilify, aripiprazole, is an antipsychotic medicine.
PolishArypiprazol nie zaburzał płodności w badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję.
Aripiprazole did not impair fertility in reproductive toxicity studies.
PolishLekarz powinien poradzić pacjentce, by nie karmiła piersią, jeżeli przyjmuje arypiprazol.
Patients should be advised not to breast feed if they are taking aripiprazole.
PolishABILIFY 7, 5 mg/ ml roztwór do wstrzykiwań arypiprazol Podanie domięśniowe
ABILIFY 7.5 mg/ ml solution for injection aripiprazole Intramuscular use
PolishArypiprazol po podaniu doustnym w postaci roztworu jest dobrze wchłaniany.
Aripiprazole is well absorbed when administered orally as the solution.
PolishPreparat Abilify jest lekiem zawierającym substancję czynną – arypiprazol.
Abilify is a medicine containing the active substance aripiprazole.
PolishNie wiadomo, czy arypiprazol przenika także do ludzkiego mleka.
It is not known whether aripiprazole is excreted in human milk.
PolishArypiprazol w minimalnym stopniu ulega metabolizmowi przedukładowemu.
Aripiprazole undergoes minimal pre-systemic metabolism.
PolishCo zawiera lek ABILIFY substancją czynną leku jest arypiprazol.
What ABILIFY contains The active substance is aripiprazole.
PolishABILIFY 30 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej arypiprazol
PolishABILIFY 10 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Arypiprazol
PolishABILIFY 15 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Arypiprazol
PolishU pacjentów w podeszłym wieku z demencją przyjmujących arypiprazol opisano więcej przypadków śmiertelnych.
In elderly patients with dementia, more fatal cases have been reported while taking aripiprazole.
PolishCo zawiera lek ABILIFY Substancją czynną jest arypiprazol.
What ABILIFY contains The active substance is aripiprazole.
PolishArypiprazol jest dobrze wchłaniany, maksymalne stężenie w osoczu osiąga w ciągu 3- 5 godzin po podaniu.
Aripiprazole is well absorbed, with peak plasma concentrations occurring within 3-5 hours after dosing.
PolishABILIFY 7, 5 mg/ ml roztwór do wstrzykiwań arypiprazol
ABILIFY 7.5 mg/ ml solution for injection aripiprazole
PolishArypiprazol jest metabolizowany na wiele sposobów, w tym także przez enzymy, takie jak CYP2D6 i CYP3A4.
Aripiprazole is metabolised by multiple pathways involving the CYP2D6 and CYP3A4 enzymes but not CYP1A enzymes.
PolishW badaniach klinicznych arypiprazol nie powodował klinicznie istotnego zwiększenia masy ciała (patrz punkt 5. 1).
In clinical trials aripiprazole has not been shown to induce clinically relevant weight gain (see section 5.1).
PolishArypiprazol w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej może być stosowany alternatywnie do arypiprazolu w postaci tabletek.
Aripiprazole orodispersible tablets may be used as an alternative to aripiprazole tablets.
PolishPrzyrost masy ciała: wyniki badań klinicznych wskazują, że arypiprazol nie powoduje klinicznie istotnego przyrostu masy ciała.
Weight gain: in clinical trials aripiprazole has not been shown to induce clinically relevant weight gain.