"artykuły spożywcze" - angielskie tłumaczenie

PL

"artykuły spożywcze" po angielsku

PL

artykuły spożywcze {niemęskoosobowy}

volume_up
artykuły spożywcze

Przykłady użycia - "artykuły spożywcze" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishKoniecznie należy etykietować artykuły spożywcze pochodzące od zwierząt, które karmiono paszami zawierającymi GMO.
Foods which come from animals that have been fed GMO feedstuffs must be labelled.
PolishArtykuły spożywcze należy jednak koniecznie uwzględnić w przedmiotowym rozporządzeniu, gdyż w przeciwnym razie ...
Nevertheless foods must be included in this regulation, because otherwise ...
PolishWyjątkowo rozsądnego podejścia wymagają towary dużej wrażliwości, jak artykuły rolno-spożywcze.
Highly sensitive goods, such as agricultural and food products, require an exceptionally sound approach.
PolishWpływa to zarówno na artykuły spożywcze jak i towary przemysłowe, a ostatecznie prowadzi do błędnego koła.
This affects foodstuffs just as much as industrial goods and, ultimately, creates a vicious cycle.
PolishKolejnym ważnym tematem w tej debacie było to, czy wspólnotowy program oznakowania ekologicznego można rozszerzyć o artykuły spożywcze.
Another important issue in the debate was whether the Ecolabel might be extended to food.
PolishInnym powodem do obaw jest podejrzenie, że oporność na antybiotyki jest przenoszona bezpośrednio przez artykuły spożywcze.
Another cause for concern is the suspicion that antibiotic resistance is being transferred directly via foodstuffs.
PolishSprawozdawca oraz sprawozdawcy pomocniczy proponują też zbadanie, czy artykuły spożywcze i napoje mogłyby wejść w zakres wspólnotowego programu oznakowania ekologicznego.
The rapporteur and the shadow rapporteurs also propose investigating whether foodstuffs and beverages could fall within the Ecolabel's scope.
PolishOsiemdziesiąt pięć procent importu do państw Ameryki Łacińskiej Karaibów stanowią produkty przemysłowe, podczas gdy 40 % eksportu do UE to artykuły spożywcze.
Eighty-five per cent of the imports into the countries of Latin American and the Caribbean (LAC) are industrial products, whereas 40% of exports to the EU are commodities.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "artykuły spożywcze"

artykuły rzeczownik
artykuły biurowe rzeczownik
artykuły piśmienne rzeczownik
English
artykuły drogeryjne rzeczownik
artykuły promocyjne rzeczownik
artykuły trwałego użytku rzeczownik
artykuły papiernicze rzeczownik
English