"arogancki" - angielskie tłumaczenie

PL

"arogancki" po angielsku

volume_up
arogancki {przym. m.}

PL arogancki
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

1. ogólne

arogancki (też: butny, hardy, wyzywająca, rozzuchwalony)
volume_up
arrogant {przym.}
This is arrogant imperialism.
Służy ona jedynie eksponowaniu aroganckiego lekceważenia demokratycznej opinii przez UE.
It merely serves to expose the EU's arrogant disregard for democratic opinion.
Europa musi odrzucić protekcjonalny i arogancki ton albo będzie coraz bardziej izolować się od swoich obywateli.
Europe has to stop being so patronising and arrogant, or it will just become more and more isolated from its citizens.
arogancki (też: zarozumiały, zadufany)
volume_up
assuming {przym.}
arogancki (też: wyniosły, wygórowany)
This is overweening imperialism!
Zamiast tego można się spodziewać, że arogancka i wyniosła Komisja będzie robić to, co jej wychodzi najlepiej, czyli grać na nosie opinii publicznej, podczas gdy winni umkną karze.
Instead, I expect we shall see here an arrogant and overweening Commission doing what it does best, thumbing its nose at the public whilst the guilty ones go unpunished.
arogancki (też: bezczelny)
(DE) Panie przewodniczący! Nie chcę zabrzmieć arogancko, ale po wysłuchaniu dzisiejszej debaty moim zdaniem możemy wywnioskować, że w ostatnich miesiącach wykonaliśmy sporą pracę.
(DE) Mr President, without wishing to appear presumptuous, listening to the debate here this morning, I think we can conclude that some amount of work has been done in recent months.
arogancki (też: nachalny, bezczelny)
volume_up
pushy {przym.} [pot.]
arogancki
arogancki (też: ważny, ważniacki)
volume_up
biggety {przym.}
arogancki (też: ważny, ważniacki)
volume_up
biggity {przym.}
arogancki (też: zarozumiały, napuszony)
volume_up
high and mighty {przym.} [pot.]
arogancki
volume_up
hubristic {przym.}
arogancki (też: wyniosły)
volume_up
fastuous {przym.}

2. pejoratywny

arogancki (też: zuchwały)
volume_up
assumptive {przym.} [pej.]

Przykłady użycia - "arogancki" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishUnia Europejska w sposób bardzo arogancki dążyła do narzucenia całemu światowi swojego rozwiązania.
The European Union very arrogantly endeavoured to offer the entire world its own solution.
PolishMimo to firma GM w sposób bardzo arogancki postanowiła pozbyć się 2 834 miejsc pracy.
Yet GM very arrogantly decided to scrap 2 834 jobs.
PolishZ pewnością należy wyrazić ubolewanie, że Turcja, kraj kandydujący, uchyla się od obowiązków w tak arogancki sposób.
Certainly in the case of Turkey, it is a disgrace that a candidate country should fail to meet its obligations in such a blatant manner.
PolishJa jednak nie jestem taki arogancki!
PolishObserwowaliśmy jak, nawet po stłumieniu demonstracji w grudniu, prezydent Łukaszenka w sposób bardzo arogancki zwracał się do międzynarodowych mediów.
We even saw President Lukashenko confronting the international media with profound arrogance, following the repression of the demonstrations in December.
PolishW tym przypadku Rada nie tylko nie uwzględniła nawet kompromisu czy pojednania, ale w arogancki sposób obruszyła się, zarzucając Parlamentowi narażanie pasażerów na niebezpieczeństwo.
On this dossier the Council not only failed to even consider compromise or indeed conciliation, but arrogantly set about accusing Parliament of putting passenger security at risk.