PL

architekt {męski}

volume_up
architekt (też: twórca, budowniczy)
Przekonałem go, żeby wybudował to inny architekt z Portugalii, Alvaro Siza.
I convinced him to let me bring in another architect from Portugal: Alvaro Siza.
Jako architekt, muszę temu stawić czoła.
As an architect, I have to confront something like this.
Jury się upierało, że musiał stać za tym jakiś architekt.
But then they suspected, they thought there was an architect behind it.

Przykłady użycia - "architekt" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPrzekonałem go, żeby wybudował to inny architekt z Portugalii, Alvaro Siza.
I convinced him to let me bring in another architect from Portugal: Alvaro Siza.
PolishArchitekt Buckminster Fuller byłby wniebowzięty, widząc bambusową kopułę geodezyjną.
And I'm sure Buckminster Fuller would be very, very proud to see a bamboo geodesic dome.
PolishJury się upierało, że musiał stać za tym jakiś architekt.
But then they suspected, they thought there was an architect behind it.
PolishTo wtedy architekt razem z klientem może wprowadzać wizję i działanie.
This is the moment in which you as the architect and your client can begin to inject vision and agency.
PolishArchitekt o wiele lepszy i mądrzejszy od nas podarował nam ten zestaw narzędzi i teraz my możemy je użyć.
An architect far better and smarter than us has given us that toolbox, and we now have the ability to use it.
PolishArchitekt spędził setki godzin projektując polerowane mosiężne osłony dla przełączników dla nowego biurowca.
The architect spent hundreds of hours designing the burnished brass switchplates for his new office tower.
PolishPowiedział to Le Corbusier, sławny architekt.
That was, of course, by Le Corbusier, the famous architect.
PolishJako architekt, muszę temu stawić czoła.
As an architect, I have to confront something like this.
PolishMasowa personalizacja działa w ten sposób, że architekt wprowadza do komputera program, który mówi: wytwórz takie części.
Mass customization works by an architect feeding into a computer, a program that says, manufacture these parts.
PolishPonieważ to, czym jestem zawsze zainteresowany jako architekt, to sposób w jaki rzeczy są wytwarzane.
Because, really, all I'm interested in, always, as an architect, is the way things are produced because that's what I do. ~~~ Right?
PolishW 1905 r. wygrał konkurs na projekt kościoła luterańskiego w Baden-Baden i rozpoczął pracę jako architekt.
In 1905 he won the competition for the design of one of the Lutheran churches in Baden-Baden and began his work as an architect.
PolishJako architekt, projektujesz w chwili obecnej ze świadomością przeszłości dla przyszłości, która jest właściwie nieznana.
As an architect you design for the present, with an awareness of the past, for a future which is essentially unknown.
PolishJako architekt muszę myśleć tylko o stosunku części do całości, ale w kontekście projektowania przedmiotu jest to dla firm coraz bardziej istotny problem.
the bottom-of-the-market car. ~~~ So they have to also discriminate between these products.
PolishTu widzimy inżyniera, może to być również architekt lub profesjonalny projektant, który projektuje swój produkt w 3D.
And here you can see an engineer -- it could be an architect or it could be a professional product designer -- create a product in 3D.
PolishArchitekt przegrał tę walkę.
This was eliminated because the view was too good, and the mayor said, "No, we just want this open." ~~~ The architect lost here.
Polish. ~~~ I tak właściciel, jak i architekt są upoważnieni do ich krytyki, przyjąwszy te stanowiska.
And both owner and architect alike are empowered to critique those manifestations based on the positions that you've taken.
PolishW latach 80. i 90. byliśmy znani głównie z niezależnych prac, takich jak instalacje - artysta, architekt.
So in the '80s and '90s, we were mostly known for independent work, such as installation artist, architect, commissioned projects by museums and non-for-profit organizations.
PolishElsaesser piastował stanowisko głównego urbanisty do roku 1932, po czym przeprowadził się do Monachium, gdzie pracował jako architekt.
He held this position until 1932, before moving to Munich, where he continued his work as an architect, and from 1937 to 1945 he lived in Berlin.
PolishJako architekt, zawsze uważałem tego typu systemy za ograniczające, ponieważ nie interesują mnie idealne kształty, ani dążenie do jakiegoś doskonałego rozwiązania.
very limiting, because I'm not interested in ideal forms ~~~ and I'm not interested in optimizing to some perfect moment.