"anarchia" - angielskie tłumaczenie

PL

"anarchia" po angielsku

PL

anarchia {żeński}

volume_up
anarchia (też: nierząd)
Ten kraj jest w tragicznej sytuacji, gdzie przeważa anarchia i "prawo dżungli”.
That country is in a desperate situation, where anarchy and the law of the jungle prevail.
Sytuację wewnętrzną charakteryzują chaos i anarchia.
The internal situation is one of chaos and anarchy.
Wszędzie, gdzie demokracja ma nie być anarchią, wyraźne zasady muszą mieć zastosowanie także do lobbingu.
Wherever democracy is not to be anarchy, clear rules must also apply to lobbying.
anarchia (też: samowola, banicja)

Przykłady użycia - "anarchia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTen kraj jest w tragicznej sytuacji, gdzie przeważa anarchia i "prawo dżungli”.
That country is in a desperate situation, where anarchy and the law of the jungle prevail.
PolishWszędzie, gdzie demokracja ma nie być anarchią, wyraźne zasady muszą mieć zastosowanie także do lobbingu.
Wherever democracy is not to be anarchy, clear rules must also apply to lobbying.
PolishSytuację wewnętrzną charakteryzują chaos i anarchia.
The internal situation is one of chaos and anarchy.
PolishKiedy zginie jednobiegunowy porządek, a nie narodzi się jeszcze porządek wielobiegunowy, zapanuje anarchia i rządy siły.
When the unipolar order is dead and the multipolar order is not yet born, anarchy and the rule of might prevail.
PolishW Somali zapanowała anarchia.
PolishSpojrzał w przyszłość i zdał sobie sprawę, że w świecie wypełnionym samym współczuciem panowałaby anarchia i chaos.
And then God looked to the future and realized that, in fact, if the world were just filled with compassion, there would be anarchy and chaos.
PolishBezpieczeństwo bez wolności jest dyktaturą, wolność bez bezpieczeństwa anarchią, a sprawiedliwość bez wolności czy bezpieczeństwa nie jest możliwa.
Security without freedom is dictatorship, freedom without security is anarchy, and justice is impossible without freedom or security.
PolishPrzejmując władzę w grudniu ubiegłego roku Camara obiecał rozprawić się z korupcją, anarchią, a następnie oddać władzę w demokratycznych wyborach.
In taking power in December last year, President Camara promised to tackle corruption and anarchy and then to hand over power in democratic elections.
PolishNieuchronną alternatywa dla procesu integracji europejskiej jest anarchia i neofeudalne rozdrobnienie, które zagraża integralności narodów.
It is anarchy and neo-feudal fragmentation which constitute the inevitable alternative to the process of European integration, and which pose a threat to the integrity of nations.

Synonimy (polski) dla "anarchia":

anarchia