"analitycy" - angielskie tłumaczenie

PL

"analitycy" po angielsku

volume_up
analityka biznesowa {f.}
PL

analitycy {męskoosobowy}

volume_up
analitycy
Niektórzy analitycy twierdzą, że może to być nawet jedna trzecia całości zużycia energii.
Some analysts even mention a figure of a third of total consumption.
Niech media i analitycy nie mają żadnych złudzeń.
Let the media and analysts be under no illusion.
Analitycy porównują sytuację w krajach arabskich do panującej w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 90.
The situation in the Arab countries is being compared by analysts to that in Central and Eastern Europe in the 1990s.

Przykłady użycia - "analitycy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNiektórzy analitycy twierdzą, że może to być nawet jedna trzecia całości zużycia energii.
Some analysts even mention a figure of a third of total consumption.
PolishWszyscy analitycy rynku towarów zgadzają się z tym, że wzrost cen towarów wynika głównie z dwóch przyczyn.
All commodities market analysts agree that there are two main factors behind the rise in food commodity prices.
PolishNiech media i analitycy nie mają żadnych złudzeń.
PolishAnalitycy porównują sytuację w krajach arabskich do panującej w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 90.
The situation in the Arab countries is being compared by analysts to that in Central and Eastern Europe in the 1990s.
PolishWszyscy analitycy, ostatnio Mark Leonard w swoim interesującym opracowaniu, podkreślają, że brak wspólnego stanowiska jest dla Unii czynnikiem niszczącym...
All of the analysts, most recently Mark Leonard in an interesting study, stress that the absence of a common position is damaging to the Union...
PolishJednym ze skutecznych narzędzi jest modernizacja zarządzania ruchem lotniczym, gdzie, jak podają analitycy, można uzyskać od 6 do 12% procent oszczędności w zużyciu paliwa.
One effective tool is the modernisation of air traffic control, where, according to analysts, fuel consumption savings of between 6 and 12% may be achieved.
PolishAnalitycy w niektórych państwach członkowskich obliczyli negatywny wpływ opóźnień płatniczych na zatrudnienie, na wydajność pracy i na wzrost gospodarczy tych regionów.
Analysts in some Member States have calculated the negative impact of payment delays on employment, on work productivity and on economic growth in these regions.