"amerykański" - angielskie tłumaczenie

PL

"amerykański" po angielsku

PL amerykański
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

amerykański (też: amerykańskie, amerykańska)
volume_up
American {przym.}
A amerykański jazz i Amerykańskie filmy... są wszędzie.
Or just think about American jazz or American movies -- they go everywhere.
Potrzebujemy akcji uświadamiającej, w stylu "ujawnij się, amerykański ateisto".
We need a consciousness-raising, coming-out campaign for American atheists.
Wydaje się, że "Amerykański Idol" wprowadza sporą dawkę amerykanizacji.
Now you'd think that "American Idol" would introduce a measure of Americanization.
amerykański
volume_up
Yankee {przym.}
amerykański
volume_up
stateside {przym.} [Amer.] [pot.]

Synonimy (polski) dla "amerykański":

amerykański
Polish

Przykłady użycia - "amerykański" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishBardzo wątpię w to, że model amerykański jest skuteczniejszy niż europejski.
I very much doubt that the US model is more effective than the European one.
PolishProblem z dźwigniami jest taki, że przez nie amerykański system finansowy wygląda tak.
And the problem with leverage is it makes the U.S. financial system look like this.
PolishW 2009 roku Burundi, Togo oraz amerykański stan Nowy Meksyk zniosły karę śmierci.
During 2009 Burundi, Togo and the US State of New Mexico all abolished the death penalty.
PolishZ pewnością wszyscy wiedzą, że amerykański stan New Jersey zniósł karę śmierci.
You will certainly all have noticed that the US State of New Jersey has abolished the death penalty.
PolishZa tę pazerność i nieuczciwość płaci podatnik - nie tylko europejski i amerykański.
It is the taxpayer, both in Europe and in America, who has to pay for this rapacity and dishonesty.
PolishW zasadzie, amerykański system edukacji działa całkiem dobrze.
In fact, in the United States, the teaching system has worked fairly well.
PolishW mojej opinii amerykański kalendarz wyborczy dyktuje harmonogram dla negocjacji w ramach WTO.
It seems to me that the US electoral calendar is dictating the timetable for the WTO negotiations.
PolishDziś Rezerwa Federalna i amerykański Skarb Państwa chciałyby zasypać pęknięcia obniżkami stóp.
Today the Federal Reserve and the US Treasury would like to paper over the cracks by lowering rates.
PolishAmerykański regionalny system handlu emisjami wzbudza nadzieję.
America's regional emissions trading systems inspire hope.
PolishMożemy już przewidzieć, że amerykański kryzys w kredytach będzie mieć też zauważalne skutki negatywne.
We can already foresee that the US mortgage crisis will have noticeable adverse effects here, too.
PolishRynek rozwiązał problem, o którym tutaj mowa, tylko, że koszty tego rozwiązania poniesie amerykański podatnik.
The market has regulated it, but the US taxpayer is footing the bill.
PolishRząd amerykański przejął kontrolę nad spółką AIG wykupując ją 16 września br. za 85 miliardów dolarów amerykańskich.
The U.S. government took control of AIG with an USD 85 billion bailout on 16 September.
PolishDolar amerykański mógłby nawiązać relację do pesety, co mogłoby mieć nieprzewidywalne skutki gospodarcze.
The US dollar could have played games with the peseta, and what economic effects might that have had?
Polishamerykański standard kodowania na potrzeby wymiany informacji
American Standard Code for Information Interchange
PolishTakie same plany ma amerykański sektor bezpieczeństwa.
The same is envisaged by the US in the security sector.
PolishW każdym razie właśnie to pokazuje eksperyment amerykański.
This is what the US experiment shows, in any case.
PolishAmerykański prezydent Obama podjął podobne kroki, a rząd węgierski obniża wynagrodzenia ministrów o 15%.
US President Obama has taken similar steps, while the Hungarian Government is cutting ministers' salaries by 15%.
PolishLiczymy na pracowity kalendarz unijno-amerykański.
We are looking forward to a busy EU-US calendar.
PolishAmerykański Departament Skarbu przyznaje, że raje podatkowe powodują utratę wpływów podatkowych w wysokości 100 miliardów dolarów.
The US Treasury admits that tax havens result in a yearly tax revenue loss of USD 100 billion.
PolishAmerykański prezydent wierzy również w dyplomację.
The US President also believes in diplomacy.